Nr 01/2010 ws. upoważnienia kierownika GOPS Radków 2010-01-18

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-03-05 14:52:40 | Data modyfikacji: 2011-04-08 10:20:57.
 Nr 01a/2010 ws. przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Radków. 2010-01-18

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-07-05 10:00:09.
 Nr 02/2010 ws. wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania czynności w zakresie przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników. 2010-02-01

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-07-05 09:53:15.
 Nr 03/2010 ws. powołania komisji przetargowej. 2010-02-12

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-07-05 09:52:30.
 Nr 04/2010 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2010. 2010-02-22

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-07-05 09:51:27.
 Nr 05/2010 ws. powołania komisji przetargowej. 2010-03-05

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-07-05 09:50:41.
 Nr 06/2010 ws. ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Radkowie. 2010-03-11

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-07-05 09:49:54.
 Nr 07/2010 ws. ustalenia zasad odpłatności za korzystanie z cmentarza komunalnego w Kossowie. 2010-03-22

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-07-05 09:12:03.
 Nr 08/2010 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r. 2010-03-25

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-07-05 09:10:57.
 Nr 09/2010 ws. przeniesienia Przedszkola Samorządowego ze stałej siedziby do zastępczych pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Radkowie. 2010-04-12

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-07-05 09:09:01.
 Nr 10/2010 ws. wyznaczenia miejsc na obszarze gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. 2010-04-26

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-07-05 09:07:47.
 Nr 11/2010 ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej 2010-04-29

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-07-05 09:06:18.
 Nr 12/2010 ws. powołania grupy kontrolnej. 2010-05-05

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-07-05 08:52:18.
 Nr 13/2010 ws. powołania Zespołu realizującego zadania "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST". 2010-05-14

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-07-02 11:27:24.
 Nr 14/2010 ws. ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. 2010-05-17

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-07-02 11:35:30.
 Nr 15/2010 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r. 2010-05-18

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-07-02 11:23:02.
 Nr 16/2010 ws. powołania komsji przetargowej. 2010-05-19

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-07-02 11:18:06.
 Nr 17/2010 ws. powołania obwodowych komisji wyborczych. 2010-06-01

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-07-02 10:35:53.
 Nr 18/2010 ws. utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla Gminy Radków i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego. 2010-06-14

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-07-07 12:45:41.
  Nr 19/2010 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2010r. 2010-06-18

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-07-02 10:28:52.
 Nr 20/2010 ws. tworzenia na obszarze gminy zastępczego miejsca szpitalnego w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 2010-06-18

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-07-02 10:27:57.
 Nr 21/2010 ws. powołania komisji przetargowej. 2010-06-21

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-07-02 10:26:43.
 Nr 22/2010 ws. szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Radkowie. 2010-06-22

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-07-02 10:25:01.
 Nr 23/2010 ws. powołania komisji ds. przejęcia nieruchomości zabudowanej Nr 231 położonej w miejscowości Kwilina wraz z budynkiem dworu. 2010-06-30

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-07-02 10:22:10.
 Nr 24/2010 ws. odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Bieganowie. 2010-07-02

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-08-02 09:40:50.
 Nr 25/2010 ws. ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców gminy Radków w 2010 roku w zakresie realizacji Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. 2010-07-15

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-08-02 09:43:48.
 Nr 26/2010 ws. powołania Komisji Konkursowej dla oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich - Integracja Społeczna związanych z realizacją zadań Gminy Radków. 2010-07-19

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-08-02 09:47:01.
 Nr 27/2010 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r. 2010-07-27

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-08-02 09:48:26.
 Nr 28/2010 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r. 2010-08-04

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-08-19 09:22:06.
 Nr 29/2010 ws. powołania komisji egzaminacyjnej. 2010-08-04

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-08-19 09:23:50.
 Nr 30/2010 ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Dagmary Suliga. 2010-08-16

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-08-19 09:25:48.
 Nr 31/2010 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r. 2010-08-16

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-08-20 12:49:42.
 Nr 33/2010 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-12-13 12:44:03.
 Nr 34/2010 ws. powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działaniach specjalnych produkcji rolnej na obszarach dotknietych klęskami zywiołowymi na terenie Gminy Radków.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-12-13 12:48:17.
 Zarządzenie Nr 35/2010 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 12 listopada 2010 ws. przyjęcia projektu budżetu Gminy Radków na 2011 rok

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-01-04 10:56:23.
 Zarządzenie Nr 36/2010 ws. przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na 2011 rok.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-01-04 11:13:39.
 Nr 37/2010 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-12-13 12:51:34.
 Nr 38/2010 ws. określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w radkowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Radków oraz zasad jej koordynacji

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-01-04 11:19:46.
 Nr 39/2010 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-12-13 13:14:15.
 Nr 40/2010 ws. wyznaczenia lidera gminnego

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-12-13 13:15:24.
 Nr 41/2010 ws. utworzenia Gminnego Biura Spisowego

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-12-13 13:17:07.
 Nr 42/2010 ws. upoważnienia kierownika GOPS

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2010-12-13 13:18:52 | Data modyfikacji: 2011-04-08 10:23:15.
 Nr 43/2010 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-01-04 11:52:45 | Data modyfikacji: 2011-01-04 11:54:08.
 Nr 44/2010 ws. spisu z natury składników majątkowych gminy.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-01-04 11:56:00.
 Nr 45/2010 ws. powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania oraz rzeczowych środków majątkowych

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-01-25 13:11:09.
 Nr 46/2010 ws. powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia wyceny działek stanowiących mienie gminy.w

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-01-25 13:13:36.
Data wprowadzenia: 2011-01-25 13:13:36
Autor: Wójt Gminy Radków
Opublikowane przez: Robert Dzienniak