Raport o stanie  gminy jest  instytucją prawną wprowadzoną do  ustawy o samorządzie gminnym na mocy ustawy z 11.01.2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.


Zgodnie z postanowieniami art.28 aa ustawy o samorządzie gminnym, w debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy w Radkowie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenia można składać najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję ,która odbędzie się 28 lipca 2021 r. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2021-07-16 09:23:55.
Raport o stanie Gminy za 2020
 Raport o stanie Gminy Radków za 2020 rok

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2021-06-16 12:08:27 | Data modyfikacji: 2021-07-16 09:24:49.
Data wprowadzenia: 2021-06-16 12:08:27
Data modyfikacji: 2021-07-16 09:24:49
Opublikowane przez: Robert Dzienniak