Ogłoszenie o zmówieniu
 Ogłoszenie o zmówieniu

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-11-08 09:52:58.
SIWZ wraz z załącznikami

Tom I i II - Instrukcja dla wykonawców oraz Projekt umowy

Tom III pkt. 1 - Opis techniczny cz. 1 - organizacja ruchu

Tom III pkt. 1 - Opis techniczny cz. 2 - przekroje poprzeczne

Tom III pkt. 1 - Opis techniczny cz. 3 - Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Tom III pkt. 1 - Opis techniczny cz. 4 - niweleta - profil podłużny

Tom III pkt. 1 - Opis techniczny cz. 5 - plan orientacyjny

Tom III pkt. 1 - Opis techniczny cz. 6 - plan oznakowania

Tom III pkt. 1 - Opis techniczny cz. 7 - projekt zagospodarowania terenu

Tom III pkt. 1 - Opis techniczny cz. 8 - przekrój konstrukcyjny

Tom III pkt. 1 - Opis techniczny cz. 9 - tabela wyrównań

Tom III - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Tom IV- Przedmiar robót

Tom V - Kosztorys ofertowy

 

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-11-08 09:59:21.
Unieważnienie postępowania
 Unieważnienie postępowania

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-11-22 12:37:04.

Zobacz:
 Przetarg Nr 1/2019 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radkowie .  Przetarg Nr 2/2019 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radkowie .  Przetarg Nr 3/2019 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radków .  Przetarg Nr 4/2019 Przebudowa drogi gminnej Nr 002991 T Krasów – Skociszewy – do granicy gminy, dł. 0,990 km .  Przetarg Nr 5/2019 „Udzielenie Gminie Radków kredytu długoterminowego w kwocie 714.948,00 zł” .  Przetarg Nr 6/2019 "Przebudowa drogi gminnej Nr 003042T Sulików Bebelno, dł. 0,9 km" . 
Data wprowadzenia: 2019-11-22 12:37:04
Opublikowane przez: Robert Dzienniak