Ogłoszenie o zamówieniu
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-07-23 15:05:11.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 Ogłoszenie o zmianie zamówienia

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-07-23 15:07:25.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tom
I, II, IV i V
 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tom I, II, IV i V

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-07-23 15:13:33 | Data modyfikacji: 2019-07-23 15:17:56.
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - Tom III

SST-D.00.00.00.pdf

SST-D.01.01.01.pdf

SST-D.01.02.02.pdf

SST-D.01.02.04.pdf

SST-D.04.01.01.pdf

SST-D.04.03.01.pdf

SST-D.04.04.02.pdf

SST-D.05.03.05a.pdf

SST-D.05.03.05b.pdf

 

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-07-23 15:15:03.
Załącznik do przedmiaru robót (Mapa
ewidencyjna) - Tom IV
 Załącznik do przedmiaru robót (Mapa ewidencyjna) - Tom IV

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-07-23 15:23:16.
Informacja z otwarcia ofert
 informacja z otwarcia ofert 07.08.2019.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-08-07 21:00:04.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-08-13 11:04:29.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-08-21 15:17:13.

Zobacz:
 Przetarg Nr 1/2019 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radkowie .  Przetarg Nr 2/2019 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radkowie .  Przetarg Nr 3/2019 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radków .  Przetarg Nr 4/2019 Przebudowa drogi gminnej Nr 002991 T Krasów – Skociszewy – do granicy gminy, dł. 0,990 km .  Przetarg Nr 5/2019 „Udzielenie Gminie Radków kredytu długoterminowego w kwocie 714.948,00 zł” .  Przetarg Nr 6/2019 "Przebudowa drogi gminnej Nr 003042T Sulików Bebelno, dł. 0,9 km" . 
Data wprowadzenia: 2019-08-21 15:17:13
Opublikowane przez: Robert Dzienniak