Ogłoszenie o zamówieniu
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-06-18 13:29:57.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ)
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-06-18 13:37:47.
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
 Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-06-18 13:43:01.
Załącznik nr 1a - Oświadczenie o podwykonawcach
 Załącznik nr 1a - Oświadczenie o podwykonawcach

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-06-18 13:44:50.
Załącznik nr 1b - Wykaz osób do punktacji
 Załącznik nr 1b - Wykaz osób do punktacji

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-06-18 13:48:05.
Załącznik nr 2- Oświadczenie o niezaleganiu
 Załącznik nr 2- Oświadczenie o niezaleganiu

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-06-18 14:02:24.
Załącznik nr 3- Oświadczenie wykonawcy o
spełnieniu warunków udziału w postepowaniu
 Załącznik nr 3- Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-06-18 14:04:57.
Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o
wykluczeniu
 Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-06-18 14:05:20.
Załącznik nr 5- Oświadczenie o przynalezności
do grupy kapitałowej
 Załącznik nr 5- Oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-06-18 14:07:07.
Załącznik nr 6 - wykaz osób które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
 Załącznik nr 6 - wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-06-18 14:08:35.
Załącznik nr 7 - Wzór umowy
 Załącznik nr 7 - Wzór umowy

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-06-18 14:11:12.
Załącznik nr 8 - Wykaz robót budowlanych
 Załącznik nr 8 - Wykaz robót budowlanych

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-06-18 14:19:19.
Załącznik nr 9 - Przedmiary
  Załącznik nr 9 - Przedmiary

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-06-18 14:23:53.
Załacznik nr 10 -Dokumentacja projektowa

Bałków działka nr 574

Bałków działka nr 694

Bałków działka nr 706

Bałków działka nr 707

Bałków działka nr 712

Bieganów działka nr 94.pdf

Brzeście działka nr 75.pdf

Brzeście działka nr 103

Brzeście działka nr 73

Brzeście działka nr 104

Dzierzgów działka nr 18

Kossów działka nr 981

Kossów działka nr 982

Kossów działka nr 1106

Kossów działka nr 1153

Krasów działka nr 398

Krasów działka nr 402

Krasów działka nr 403

Krasów działka nr 424

Krasów działka nr 427

Krasów działka nr 429

Krasów działka nr 431

Krasów działka nr 433,432

Krasów działka nr 437,438,439.

Krasów działka nr 537

Krasów działka nr 537 (2)

Krasów działka nr 842

Krasów działka nr 859,862,860

Krasów działka nr 885

Nowiny działka nr 1005,1002

Nowiny działka nr 1036

Ojsławice działka nr 81

Ojsławice działka nr 161

Ojsławice działka nr 165

Ojsławice działka nr 174

Ojsławice działka nr 189

Ojsławice działka nr 195

Ojsławice działka nr 199

Ojsławice działka nr 203

Skociszewy działka nr 370,373

Skociszewy działka nr 425

Sulików działka nr 335

 

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-06-18 14:26:40.
Załącznik nr 11- Istotne postanowienia umowy o
podwykonawstwo
 Załącznik nr 11- Istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-06-18 14:28:56.
Załącznik nr 12 -Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych
 Załącznik nr 12 -Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-06-18 22:40:48.
Informacja dla wykonawców zadania nr 1
 Informacja dla wykonawców zadania nr 1

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-06-28 13:39:46.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-06-28 13:41:49.
Informacja dla wykonawców zadania nr 2
 Informacja dla wykonawców zadania nr 2

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-07-04 14:28:07 | Data modyfikacji: 2019-07-04 14:28:48.
Informacja z otwarcia ofert
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-07-09 14:37:58.
Informacja o wynikach
 Informacja o wynikach

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-11 09:43:28 | Data modyfikacji: 2019-09-11 09:44:54.
Informacja dla wykonawców o wykonaniu
postanowienia KIO sygn. akt KIO1803/19 i
jednoczesnym unieważnieniu postępowania
 informacja dla wykonawców 16.12.2019.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-12-16 14:36:29.

Zobacz:
 Przetarg Nr 1/2019 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radkowie .  Przetarg Nr 2/2019 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radkowie .  Przetarg Nr 3/2019 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radków .  Przetarg Nr 4/2019 Przebudowa drogi gminnej Nr 002991 T Krasów – Skociszewy – do granicy gminy, dł. 0,990 km .  Przetarg Nr 5/2019 „Udzielenie Gminie Radków kredytu długoterminowego w kwocie 714.948,00 zł” .  Przetarg Nr 6/2019 "Przebudowa drogi gminnej Nr 003042T Sulików Bebelno, dł. 0,9 km" . 
Data wprowadzenia: 2019-12-16 14:36:29
Opublikowane przez: Robert Dzienniak