Ogłoszenie o zamówieniu
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-03-01 15:13:17.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ)
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-03-01 15:14:39 | Data modyfikacji: 2019-03-04 09:14:04.
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
 Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-03-01 15:16:28.
Załącznik nr 1a - Oświadczenie o podwykonawcach
 Załącznik nr 1a - Oświadczenie o podwykonawcach

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-03-01 15:18:00.
Załącznik nr 1b - Wykaz osób do punktacji
 Załącznik nr 1b - Wykaz osób do punktacji

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-03-01 15:19:07.
Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy o
podwykonawstwo
 Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-03-01 15:21:17.
Załącznik nr 3- Oświadczenie wykonawcy o
spełnieniu warunków udziału w postepowaniu
 Załącznik nr 3- Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-03-01 15:35:56.
Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o
wykluczeniu
 Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-03-01 15:38:22.
Załącznik nr 5- Oświadczenie o przynalezności
do grupy kapitałowej
 Załącznik nr 5- Oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-03-01 15:39:13.
Załącznik nr 6 - wykaz osób które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
 Załącznik nr 6 - wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-03-01 15:40:15.
Załącznik nr 7a - Wzór umowy
 Załącznik nr 7a - Wzór umowy

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-03-01 15:41:27.
Załącznik nr 8 - Wykaz robót budowlanych
 Załącznik nr 8 - Wykaz robót budowlanych

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-03-01 15:42:19.
Załącznik nr 9 - Przedmiary
 Załącznik nr 9 - Przedmiary

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-03-01 15:46:34 | Data modyfikacji: 2019-03-04 09:05:37.
Załacznik nr 10 -Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa - rozbudowa oczyszczalni scieków w Radkowie

Dokumentacja wykonawcza - branża budowlano-konstrukcyjna

Dokumentacja wykonawcza - branża elektryczna

Dokumentacja wykonawcza - branża technologiczo-sanitarna

 

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-03-01 15:47:49.
Załącznik nr 11 - Oświadczenie o niezaleganiu
 Załącznik nr 11 - Oświadczenie o niezaleganiu

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-03-01 16:04:43.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-03-11 11:48:37.
Informacja dla wykonawców
 Informacja dla wykonawców.docx

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-03-11 11:50:08.
 Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-03-21 14:40:03.
Informacja o wynikach
 Informacja o wynikach

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-04-03 10:58:52.

Zobacz:
 Przetarg Nr 1/2019 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radkowie .  Przetarg Nr 2/2019 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radkowie .  Przetarg Nr 3/2019 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radków .  Przetarg Nr 4/2019 Przebudowa drogi gminnej Nr 002991 T Krasów – Skociszewy – do granicy gminy, dł. 0,990 km .  Przetarg Nr 5/2019 „Udzielenie Gminie Radków kredytu długoterminowego w kwocie 714.948,00 zł” .  Przetarg Nr 6/2019 "Przebudowa drogi gminnej Nr 003042T Sulików Bebelno, dł. 0,9 km" . 
Data wprowadzenia: 2019-04-03 10:58:52
Opublikowane przez: Robert Dzienniak