W terminie od 4 lutego do 19 lutego 2019 roku odbędą się zebrania wiejskie wyborcze na terenie sołectw w Gminie Radków zgodnie z załączonym harmonogramem.  Mieszkańcy bedą wybierać przedstawicieli jednostek pomocniczych.


Ustawa z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2018.994 z późn. zm.)


art. 36.2. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.


według art. 25 Kodeksu cywilnego status stałego mieszkańca posiada osoba, która przebywa z zamiarem stałego pobytu, nawet jesli nie jest zameldowana na stałe ale wpisała sie do rejestru wyborców Gminy Radków.

UchwałaNR V/33/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 stycznia 2019 r ws. zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Radków

Harmonogram wyborów sołtysów i rad sołeckich

 

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-01-30 14:11:40 | Data modyfikacji: 2019-02-01 11:03:46.
Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy w Radkowie z
dnia 27 lutego 2019 roku ws. zarządzenia wyborów
uzupełniających do Rady Sołeckiej Radkowa
 Uchwała nr 40.2019.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-02-27 11:40:30.
Informacja z przeprowadzonych wyborów do organów
jednostek pomocniczych Gminy Radków
 Informacja z przeprowadzonych wyborów do organów jednostek pomocniczych.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-02-28 08:51:40.
Data wprowadzenia: 2019-02-28 08:51:40
Opublikowane przez: Robert Dzienniak