Zarządzenie 1/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 7 stycznia 2019 r ws. przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Radków konsultacji społecznych projektu zmiany uchwały w sprawie statutu jednostki pomocniczej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-01-09 08:02:01.
 Zarządzenie 2/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 9 stycznia 2019 r ws. wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność Gminy Radków

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-01-29 13:25:11.
 Zarządzenie 3/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 9 stycznia 2019 r ws. wprowadzenia do stosowania procedur związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Radkowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-01-16 13:20:54.
 Zarządzenie 4/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 9 stycznia 2019 r ws. Upoważnienia Kierownika GOPS w Radkowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-01-16 14:13:11 | Data modyfikacji: 2019-01-16 14:14:05.
 Zarządzenie 6/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 24 stycznia 2019 r ws. wyznaczenia Gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych celem właściwej realizacji Ogólnopolskiego Badania Osób Bezdomnych zgodnie z wytycznymi Ministra Rodziny, Pracy Polityki Społecznej i Zdrowia

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-01-29 13:34:44 | Data modyfikacji: 2019-01-29 13:35:31.
 Zarządzenie 7/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 24 stycznia 2019 r ws. realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Radków w 2019 roku.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-01-29 13:36:57.
 Zarządzenie 8/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 25 stycznia 2019 r ws. udzielenia upoważnienia pracownikowi socjalnemu Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Radkowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-03-28 10:44:35 | Data modyfikacji: 2019-03-28 10:45:16.
 Zarządzenie 9/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 28 lutego 2019 r ws. planu kontroli zarządczej na 2019 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-03-28 10:48:08.
 Zarządzenie 10/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 11 marca 2019 r ws. wprowadzenia do stosowania dokumentów dotyczących ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Radkowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-03-28 10:53:20.
 Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta gminy Radków z dnia 12.03.2019 r. ws. zapewnienia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych praz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-03-28 10:55:58.
 Zarządzenie 12/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 12 marca 2019 r ws. zmiany Zarządzenia Nr 15/2009 Wójta Gminy Radków z dnia 12.06.2009 r. ws ustalenia Regulaminu wynagradzanie pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Radkowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-03-28 10:59:32.
 Zarządzenie 13/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 15 kwietnia 2019 r ws. powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-04-16 13:13:05.
 Zarządzenie 14/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 15 kwietnia 2019 r ws. powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-04-16 13:15:37.
 Zarządzenie 15/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 16 kwietnia 2019 r ws. powierzenia obowiązków i odpowiedzialności w zakresie sprawdzania pod względem formalno-rachunkowym dokumentów finansowych

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:03:24.
 Zarządzenie 16/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 16 kwietnia 2019 r ws. powierzenia obowiązków i odpowiedzialności w zakresie sprawdzania dokumentów finansowych dotyczących ponoszenia wydatków przez jednostkę w zakresie zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:14:28.
 Zarządzenie 17/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 24 kwietnia 2019 r ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 r

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-04-30 12:43:02.
 Zarządzenie 19/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 30 kwietnia 2019 r ws. ustalenia odpłatności za wykopanie i zasypanie grobu na cmentarzu komunalnym w Kossowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-04-30 12:45:28.
 Zarządzenie 20/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 7 maja 2019 r ws. wyboru przedstawiciela pracowników

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-05-20 12:18:18.
 Zarządzenie 21/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 8 maja 2019 r ws. zasad przydzielania środków higirny osobistej i herbaty, środków ochrony indywidualnej, odzieży ochronnej i obuwia, ustalenia norm ich przydziału oraz zasad wypłaty ekwiwalentu za odzież i obuwie robocze

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-05-20 12:30:18.
 Zarządzenie 22/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 15 maja 2019 r ws. powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Radkowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-05-20 12:49:28.
 Zarządzenie 23/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 15 maja 2019 r ws. systemy teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-05-20 12:57:09.
Data wprowadzenia: 2019-05-20 12:57:09
Opublikowane przez: Robert Dzienniak