Zarządzenie 1/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 7 stycznia 2019 r ws. przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Radków konsultacji społecznych projektu zmiany uchwały w sprawie statutu jednostki pomocniczej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-01-09 08:02:01.
 Zarządzenie 2/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 9 stycznia 2019 r ws. wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność Gminy Radków

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-01-29 13:25:11 | Data modyfikacji: 2019-08-23 11:33:07.
 Zarządzenie 3/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 9 stycznia 2019 r ws. wprowadzenia do stosowania procedur związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Radkowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-01-16 13:20:54.
 Zarządzenie 4/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 9 stycznia 2019 r ws. Upoważnienia Kierownika GOPS w Radkowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-01-16 14:13:11 | Data modyfikacji: 2019-01-16 14:14:05.
 Zarządzenie 5/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 9 stycznia 2019 r ws. wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowosci w Urzędzie Gminy Radków

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-06-17 12:23:47 | Data modyfikacji: 2019-09-09 08:04:15.
 Zarządzenie 6/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 24 stycznia 2019 r ws. wyznaczenia Gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych celem właściwej realizacji Ogólnopolskiego Badania Osób Bezdomnych zgodnie z wytycznymi Ministra Rodziny, Pracy Polityki Społecznej i Zdrowia

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-01-29 13:34:44 | Data modyfikacji: 2019-01-29 13:35:31.
 Zarządzenie 7/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 24 stycznia 2019 r ws. realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Radków w 2019 roku.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-01-29 13:36:57.
 Zarządzenie 8/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 25 stycznia 2019 r ws. udzielenia upoważnienia pracownikowi socjalnemu Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Radkowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-03-28 10:44:35 | Data modyfikacji: 2019-03-28 10:45:16.
 Zarządzenie 9/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 28 lutego 2019 r ws. planu kontroli zarządczej na 2019 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-03-28 10:48:08.
 Zarządzenie 10/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 11 marca 2019 r ws. wprowadzenia do stosowania dokumentów dotyczących ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Radkowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-03-28 10:53:20.
 Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta gminy Radków z dnia 12.03.2019 r. ws. zapewnienia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych praz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-03-28 10:55:58.
 Zarządzenie 12/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 12 marca 2019 r ws. zmiany Zarządzenia Nr 15/2009 Wójta Gminy Radków z dnia 12.06.2009 r. ws ustalenia Regulaminu wynagradzanie pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Radkowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-03-28 10:59:32.
 Zarządzenie 13/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 15 kwietnia 2019 r ws. powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-04-16 13:13:05.
 Zarządzenie 14/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 15 kwietnia 2019 r ws. powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-04-16 13:15:37.
 Zarządzenie 15/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 16 kwietnia 2019 r ws. powierzenia obowiązków i odpowiedzialności w zakresie sprawdzania pod względem formalno-rachunkowym dokumentów finansowych

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:03:24.
 Zarządzenie 16/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 16 kwietnia 2019 r ws. powierzenia obowiązków i odpowiedzialności w zakresie sprawdzania dokumentów finansowych dotyczących ponoszenia wydatków przez jednostkę w zakresie zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:14:28.
 Zarządzenie 17/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 24 kwietnia 2019 r ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 r

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-04-30 12:43:02.
 Zarządzenie 19/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 30 kwietnia 2019 r ws. ustalenia odpłatności za wykopanie i zasypanie grobu na cmentarzu komunalnym w Kossowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-04-30 12:45:28.
 Zarządzenie 20/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 7 maja 2019 r ws. wyboru przedstawiciela pracowników

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-05-20 12:18:18.
 Zarządzenie 21/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 8 maja 2019 r ws. zasad przydzielania środków higirny osobistej i herbaty, środków ochrony indywidualnej, odzieży ochronnej i obuwia, ustalenia norm ich przydziału oraz zasad wypłaty ekwiwalentu za odzież i obuwie robocze

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-05-20 12:30:18.
 Zarządzenie 22/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 15 maja 2019 r ws. powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Radkowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-05-20 12:49:28.
 Zarządzenie 23/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 15 maja 2019 r ws. systemy teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-05-20 12:57:09.
 Zarządzenie 24/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 20maja 2019 r ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-05-22 11:52:24.
 Zarządzenie 25/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 24 maja 2019 r ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-06-17 12:28:08.
 Zarządzenie 26/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 30 maja 2019 r ws. szacowania szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w infrastrukturze komunalnej na terenie Gminy Radków

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-06-17 12:31:11.
 Zarządzenie 27/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 3 czerwca 2019 r ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-06-17 12:32:02.
 Zarządzenie 28/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 24 czerwca 2019 r ws. udzielenia upoważnienia kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Radkowie do udzielenia upoważnień dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-07-17 10:16:03.
 Zarządzenie 29/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 28 czerwca 2019 r ws. powołania komisji do odbioru sprzetu komputerowego

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-07-17 10:25:35.
 Zarządzenie 30/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 28 czerwca 2019 r ws. udzielenia upoważnienia do prowadzenia postepowań w sprawie swiadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-07-17 10:33:51.
  Zarządzenie 31/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 8 lipca 2019 r ws. zasad zamawiania,ewidencjonowania, wydawania, używania, przechowywania i likwidacji pieczęci urzędowych i pieczątek w Urzedzie Gminy w Radkowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-07-30 15:26:56 | Data modyfikacji: 2020-03-02 11:23:42.
 Zarządzenie 32/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 23 lipca 2019 r ws. powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-07-30 15:29:37 | Data modyfikacji: 2019-07-30 15:29:59.
 Zarządzenie 33/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 26 lipca 2019 r ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2019r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-08-13 10:37:01.
 Zarządzenie 34/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 13 sierpnia 2019 r ws. powołania Gminnej Komisji do spraw szacownia strat w gospodarstwach rolnych i działaniach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których nastapiły szkody spowodowane przez niektóre zjawiska atmosferyczne

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-08-13 10:40:46.
 Zarządzenie 35/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 13 sierpnia 2019 r ws. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Radków

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-08-13 10:52:18.
 Zarządzenie 36/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 19 sierpnia 2019 r zmieniające Zarządzenie 34/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 13 sierpnia 2019 r ws. powołania Gminnej Komisji do spraw szacownia strat w gospodarstwach rolnych i działaniach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których nastapiły szkody spowodowane przez niektóre zjawiska atmosferyczne

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-08-23 11:07:30.
 Zarządzenie 37/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 21 sierpnia 2019 r ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2019r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-08-23 11:10:32.
 Zarządzenie 38/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 26 sierpnia 2019 r ws. ws. zapewnienia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych praz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-08-27 09:41:17.
 Zarządzenie 39/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 29 sierpnia 2019 r ws. powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-11 15:12:37.
 Zarządzenie 40/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 29 sierpnia 2019 r ws. powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-11 15:20:20.
 Zarządzenie 41/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 9 września 2019 r ws. zmiany zasad (polityki ) rachunkowości w Urzędzie Gminy Radków

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-11 15:25:39.
 Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 11 września 2019 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-12-09 09:13:27 | Data modyfikacji: 2019-12-09 09:13:41.
 Zarządzenie 43/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 11 września 2019 r ws. uchylenia Zarządzenia Nr 37/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-12 15:11:14.
 Zarządzenie 44/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 11 września 2019 r ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-09-12 15:13:18.
 Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 10 października 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-11-15 12:33:13.
 Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w dokumentacji ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Radkowie.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-11-15 12:35:40.
 Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 16/2009 wójta Gminy Radków z dnia 12.06.2009 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-11-15 12:38:17.
 Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2020-2027

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-11-15 12:41:18 | Data modyfikacji: 2019-11-15 12:41:39.
 Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Radków na 2020 rok.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-11-15 12:44:48 | Data modyfikacji: 2019-11-15 12:46:47.
 Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-11-15 12:52:33.
 Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie: wprowadzenia procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w Gminie Radków

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-12-04 08:53:28 | Data modyfikacji: 2019-12-04 08:54:18.
 Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 50/2019 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 15 listopada 2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-11-22 11:43:34.
 Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-11-22 11:44:07.
 Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie: stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-12-04 09:01:25.
 Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-12-06 14:40:12.
 Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia wyceny działek stanowiących mienie gminy

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-12-16 08:52:47.
 Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania oraz materiałów

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-12-16 08:55:42.
 Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-12-18 09:59:56 | Data modyfikacji: 2019-12-18 10:01:23.
 Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2019 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-12-30 11:28:48 | Data modyfikacji: 2020-01-03 08:27:58.
Data wprowadzenia: 2019-12-30 11:28:48
Data modyfikacji: 2020-01-03 08:27:58
Opublikowane przez: Robert Dzienniak