Zarządzenie 1/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 7 stycznia 2019 r ws. przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Radków konsultacji społecznych projektu zmiany uchwały w sprawie statutu jednostki pomocniczej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-01-09 08:02:01.
 Zarządzenie 2/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 9 stycznia 2019 r ws. wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność Gminy Radków

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-01-29 13:25:11.
 Zarządzenie 3/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 9 stycznia 2019 r ws. wprowadzenia do stosowania procedur związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Radkowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-01-16 13:20:54.
 Zarządzenie 4/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 9 stycznia 2019 r ws. Upoważnienia Kierownika GOPS w Radkowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-01-16 14:13:11 | Data modyfikacji: 2019-01-16 14:14:05.
 Zarządzenie 6/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 24 stycznia 2019 r ws. wyznaczenia Gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych celem właściwej realizacji Ogólnopolskiego Badania Osób Bezdomnych zgodnie z wytycznymi Ministra Rodziny, Pracy Polityki Społecznej i Zdrowia

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-01-29 13:34:44 | Data modyfikacji: 2019-01-29 13:35:31.
 Zarządzenie 7/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 24 stycznia 2019 r ws. realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Radków w 2019 roku.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-01-29 13:36:57.
Data wprowadzenia: 2019-01-29 13:36:57
Opublikowane przez: Robert Dzienniak