Protokół głosowania imiennego z sesji nr IV z dnia 27.12.2018r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-12-27 11:44:33.
 Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2018-2024

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-01-03 13:29:58.
 Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-01-03 13:31:33.
 Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2019-2025

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-01-03 13:34:13 | Data modyfikacji: 2019-01-03 13:34:40.
 Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. ws. uchwalenia budżetu Gminy Radków na 2019 rok

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-01-03 13:36:20 | Data modyfikacji: 2019-01-03 13:36:44.
 Uchwała Nr IV/27/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. ws. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-01-03 13:39:16.
 Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. ws. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-01-03 13:41:25.

Zobacz:
 Sesja Nr XXXI z dnia 22 lutego 2018 r. .  Sesja Nr XXXII z dnia 28 marca 2018 r. .  Sesja Nr XXXIII z dnia 9 maja 2018 r. .  Sesja Nr XXXIV z dnia 27 czerwca 2018 r. .  Sesja Nr XXXV z dnia 29 sierpnia 2018 r. .  Sesja Nr XXXVI z dnia 3 października 2018 r. .  Sesja Nr XXXVII z dnia 30 października 2018 r. .  Sesja Nr I z dnia 22 listopada 2018 r. .  Sesja Nr II z dnia 6 grudnia 2018 r. .  Sesja Nr III z dnia 21 grudnia 2018 r. .  Sesja Nr IV z dnia 27 grudnia 2018 r. . 
Data wprowadzenia: 2019-01-03 13:41:25
Opublikowane przez: Robert Dzienniak