Protokół głosowania imiennego z sesji nr III z dnia 21.12.2018r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-12-27 09:30:26.
 Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. ws. uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetowo-Gospodarczej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-01-03 12:34:06.
 Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. ws. ustalenia wysokości diety dla radnych i Przewodniczacego Rady Gminy w Radkowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-01-03 12:37:54.
 Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. ws. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Radków

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-01-03 12:41:54.
 Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. ws. zmiany Uchwały Nr IV/20/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania przedstawiciela gminy Radków do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-01-03 12:44:15.
 Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. ws. zmiany Uchwały Nr III/16/2014 Rady gminy w Radkowie z dnia 30.12.2014 r. w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Radków do Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-01-03 12:48:56.
 Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. ws. zmiany Uchwały Nr V/34/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 31.03.205 r. w sprawie przystąpienia Gminy Radków do Stowarzyszenia Świetokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-01-03 12:51:00.
 Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. ws. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zkup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-01-03 13:03:44.
 Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. ws. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-01-03 13:18:39.
 Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. ws. ustanowienia gminnego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-01-03 13:24:04.
 Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 21 grudnia 2018 r. ws. wydzierżawienia sieci kanalizacji wodociągowej w m. Dzierzgów i Kossów.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2019-01-03 13:25:20.

Zobacz:
 Sesja Nr XXXI z dnia 22 lutego 2018 r. .  Sesja Nr XXXII z dnia 28 marca 2018 r. .  Sesja Nr XXXIII z dnia 9 maja 2018 r. .  Sesja Nr XXXIV z dnia 27 czerwca 2018 r. .  Sesja Nr XXXV z dnia 29 sierpnia 2018 r. .  Sesja Nr XXXVI z dnia 3 października 2018 r. .  Sesja Nr XXXVII z dnia 30 października 2018 r. .  Sesja Nr I z dnia 22 listopada 2018 r. .  Sesja Nr II z dnia 6 grudnia 2018 r. .  Sesja Nr III z dnia 21 grudnia 2018 r. .  Sesja Nr IV z dnia 27 grudnia 2018 r. . 
Data wprowadzenia: 2019-01-03 13:25:20
Opublikowane przez: Robert Dzienniak