Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia
6 grudnia 2018 r. ws. powołania osobowego składu
osobowego Komisji Rewizyjnej
 Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 6 grudnia 2018 r. ws. powołania osobowego składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-12-17 12:40:04.
Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia
6 grudnia 2018 r. ws. powołania osobowego składu
osobowego Komisji Budżetowo-Gospodarczej
 Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 6 grudnia 2018 r. ws. powołania osobowego składu osobowego Komisji Budżetowo-Gospodarczej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-12-17 12:42:23.
Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia
6 grudnia 2018 r. ws. powołania osobowego składu
osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy
Społecznej
 Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 6 grudnia 2018 r. ws. powołania osobowego składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-12-17 12:50:26.
Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia
6 grudnia 2018 r. ws. powołania osobowego składu
osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji
 Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 6 grudnia 2018 r. ws. powołania osobowego składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-12-17 12:56:25 | Data modyfikacji: 2018-12-17 12:56:39.
Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia
6 grudnia 2018 r. ws. obniżenia średniej ceny
skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia
podatku rolnego na obszarze gminy na 2019 rok.
 Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 6 grudnia 2018 r. ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-12-17 12:59:03.
Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia
6 grudnia 2018 r. ws. ustalenia średniej ceny
sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na
2019 rok
 Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 6 grudnia 2018 r. ws. ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-12-17 13:01:46.
Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia
6 grudnia 2018 r. ws. określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości i opłat
lokalnych na 2019 rok.
 Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 6 grudnia 2018 r. ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2019 rok.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-12-17 13:04:20.
Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy w Radkowie z
dnia 6 grudnia 2018 r. ws. określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na 2019
rok.
 Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 6 grudnia 2018 r. ws. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-12-17 13:06:46.
Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy w Radkowie z
dnia 6 grudnia 2018 r. ws. dokonania zmian w
budżecie gminy w 2018 r.
 Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 6 grudnia 2018 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-12-17 14:36:26.
Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy w Radkowie z
dnia 6 grudnia 2018 r. ws. wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki takiej opłaty
 Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 6 grudnia 2018 r. ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-12-17 14:44:39.

Zobacz:
 Sesja Nr XXXI z dnia 22 lutego 2018 r. .  Sesja Nr XXXII z dnia 28 marca 2018 r. .  Sesja Nr XXXIII z dnia 9 maja 2018 r. .  Sesja Nr XXXIV z dnia 27 czerwca 2018 r. .  Sesja Nr XXXV z dnia 29 sierpnia 2018 r. .  Sesja Nr XXXVI z dnia 3 października 2018 r. .  Sesja Nr XXXVII z dnia 30 października 2018 r. .  Sesja Nr I z dnia 22 listopada 2018 r. .  Sesja Nr II z dnia 6 grudnia 2018 r. .  Sesja Nr III z dnia 21 grudnia 2018 r. .  Sesja Nr IV z dnia 27 grudnia 2018 r. . 
Data wprowadzenia: 2018-12-17 14:44:39
Opublikowane przez: Robert Dzienniak