Wójt Gminy Radków ogłasza przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej: na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Radków oraz obiektów Gminy Radków.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ energia elektryczna

Załącznik nr 1a Opis przedmiotu zamówienia - zadanie 1

Załącznik nr 1b Opis przedmiotu zamówienia - zadanie 2

Załącznik nr 2 Oferta cenowa

Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu-postepowanie

Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 wzór umowy

Załącznik_2_do_umowy_pelnomocnictwo_energia

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-11-26 15:08:36 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:18:33.

Zobacz:
 Przetarg nr 1/2018 - przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż będącego własnością Gminy Radków lokalu mieszkalnego nr 1, stanowiącego odrębną nieruchomość, o powierzchni użytkowej 33,88 m²  .  Przetarg Nr 2/2018 Rozbudowa ujęcia wody w Świerkowie, sieci wodociągowej w msc. Kossów, Dzierzgów i oczyszczalni ścieków w Radkowie .  Przetarg Nr 3/2018 Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego STAR 660 .  Przetarg Nr 4/2018 Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego STAR 660 .  Zapytanie ofertowe  .  Zapytanie ofertowe - Sprzęt dla OSP .  Przetarg Nr 5/2018 Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radków z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy .  Przetarg Nr 6/2018 Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radków z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy .  .  Przetarg Nr 7/2018 „Dostawa energii elektrycznej dla obiektów znajdujących się na terenie Gminy Radków” . 
Data wprowadzenia: 2018-11-26 15:08:36
Data modyfikacji: 2018-11-26 15:18:33
Opublikowane przez: Robert Dzienniak