Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych na podstawie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (przetwarzanie w
związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o
ewidencji ludności)
 klauzula - ewidencja ludności.docx

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-11-13 11:47:27.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych na podstawie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (przetwarzanie w
związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o
dowodach osobistych)
 klauzula- do.docx

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-11-13 11:48:15.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych na podstawie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (przetwarzanie w
związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r.
Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17
października 2008 r. o zmianie imienia i
nazwiska)
 klauzula- usc, zmiana imion i nazwisk.docx

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-11-13 11:50:12.
Data wprowadzenia: 2018-11-13 11:50:12
Opublikowane przez: Robert Dzienniak