Uchwała Nr XXXVII/230/2018 Rady Gminy w Radkowie
z dnia 30 października 2018 r. ws. zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na
lata 2018-2024
 uchw 230.2018.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-11-07 13:58:58 | Data modyfikacji: 2018-11-07 14:06:49.
Uchwała Nr XXXVII/231/2018 Rady Gminy w Radkowie
z dnia 30 października 2018 r. ws. dokonania
zmian w budżecie gminy w 2018 r.
 uchw 231.2018.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-11-07 14:44:37.
Uchwała Nr XXXVII/232/2018 Rady Gminy w Radkowie
z dnia 30 października 2018 r. ws. wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze
bezprzetargowej
 uchw 232.2018.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-11-07 14:47:38.

Zobacz:
 Sesja Nr XXXI z dnia 22 lutego 2018 r. .  Sesja Nr XXXII z dnia 28 marca 2018 r. .  Sesja Nr XXXIII z dnia 9 maja 2018 r. .  Sesja Nr XXXIV z dnia 27 czerwca 2018 r. .  Sesja Nr XXXV z dnia 29 sierpnia 2018 r. .  Sesja Nr XXXVI z dnia 3 października 2018 r. .  Sesja Nr XXXVII z dnia 30 października 2018 r. .  Sesja Nr I z dnia 22 listopada 2018 r. .  Sesja Nr II z dnia 6 grudnia 2018 r. .  Sesja Nr III z dnia 21 grudnia 2018 r. .  Sesja Nr IV z dnia 27 grudnia 2018 r. . 
Data wprowadzenia: 2018-11-07 14:47:38
Opublikowane przez: Robert Dzienniak