Uchwała Nr XXXVI/225/2018 Rady Gminy w Radkowie
z dnia 3 października 2018 r. ws. zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na
lata 2018-2024
 uchw 225.2018.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-11-07 13:47:48 | Data modyfikacji: 2018-11-07 13:59:47.
Uchwała Nr XXXVI/226/2018 Rady Gminy w Radkowie
z dnia 3 października 2018 r. ws. dokonania zmian
w budżecie gminy w 2018 r.
 uchw 226.2018.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-11-07 13:48:38 | Data modyfikacji: 2018-11-07 14:01:46.
Uchwała Nr XXXVI/227/2018 Rady Gminy w Radkowie
z dnia 3 października 2018 r. ws. ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
pedagogów, logopedów i doradców zawodowych
ztrudnionych w szkole prowadzonej przez Gminę
Radków
 uchw 227.2018.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-11-07 13:50:39.
Uchwała Nr XXXVI/228/2018 Rady Gminy w Radkowie
z dnia 3 października 2018 r. ws. uchwalenia
Statutu Gminy Radków
 uchw 228.2018.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-11-07 13:52:06 | Data modyfikacji: 2018-12-06 13:28:01.
Uchwała Nr XXXVI/229/2018 Rady Gminy w Radkowie
z dnia 3 października 2018 r. ws. przyjęcia
"Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie gminy Radków"
 uchw 229.2018.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-11-07 13:53:11 | Data modyfikacji: 2018-11-07 14:05:26.

Zobacz:
 Sesja Nr XXXI z dnia 22 lutego 2018 r. .  Sesja Nr XXXII z dnia 28 marca 2018 r. .  Sesja Nr XXXIII z dnia 9 maja 2018 r. .  Sesja Nr XXXIV z dnia 27 czerwca 2018 r. .  Sesja Nr XXXV z dnia 29 sierpnia 2018 r. .  Sesja Nr XXXVI z dnia 3 października 2018 r. .  Sesja Nr XXXVII z dnia 30 października 2018 r. .  Sesja Nr I z dnia 22 listopada 2018 r. .  Sesja Nr II z dnia 6 grudnia 2018 r. .  Sesja Nr III z dnia 21 grudnia 2018 r. .  Sesja Nr IV z dnia 27 grudnia 2018 r. . 
Data wprowadzenia: 2018-11-07 13:53:11
Data modyfikacji: 2018-11-07 14:05:26
Opublikowane przez: Robert Dzienniak