Wójt Gminy Radków ogłasza przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radków z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy . 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załącznik nr 1 - wzór umowy

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - oswiadczenie warunki-udzialu-postepowanie

Załącznik nr 4 - oswiadczenie-podstawy-wykluczenia.

Załącznik nr 5 - wykaz usług

Załącznik nr 6 - grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 - wykaz instalacji

Załącznik nr 8 - wykaz narzędzi

 

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-09-26 11:10:50 | Data modyfikacji: 2018-09-26 11:20:35.
Zbiorcze zestawienie ofert
 Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-10-04 13:07:13.
Informacja o wynikach
 informacja o wynikach 02.11.2018.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-11-02 08:26:09.

Zobacz:
 Przetarg nr 1/2018 - przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż będącego własnością Gminy Radków lokalu mieszkalnego nr 1, stanowiącego odrębną nieruchomość, o powierzchni użytkowej 33,88 m²  .  Przetarg Nr 2/2018 Rozbudowa ujęcia wody w Świerkowie, sieci wodociągowej w msc. Kossów, Dzierzgów i oczyszczalni ścieków w Radkowie .  Przetarg Nr 3/2018 Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego STAR 660 .  Przetarg Nr 4/2018 Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego STAR 660 .  Zapytanie ofertowe  .  Zapytanie ofertowe - Sprzęt dla OSP .  Przetarg Nr 5/2018 Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radków z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy .  Przetarg Nr 6/2018 Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radków z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy .  .  Przetarg Nr 7/2018 „Dostawa energii elektrycznej dla obiektów znajdujących się na terenie Gminy Radków” . 
Data wprowadzenia: 2018-11-02 08:26:09
Opublikowane przez: Robert Dzienniak