Uchwała Nr XXXIII/201/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 9 maja 2018 r. ws. wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Radków dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-08-14 14:45:18.
  Uchwała Nr XXXIII/202/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 9 maja 2018 r. ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2018-2024

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-08-14 14:51:09 | Data modyfikacji: 2018-08-14 14:51:36.
  Uchwała Nr XXXIII/203/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 9 maja 2018 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-08-14 14:53:30.
  Uchwała Nr XXXIII/204/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 9 maja 2018 r. ws. dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Radków instrumentem płatniczym

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-08-14 14:55:23.
  Uchwała Nr XXXIII/205/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 9 maja 2018 r. ws. zmiany uchwały Nr XXVII/163/2017 Rady gminy w Radkowie z dnia 4 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radków

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-08-14 14:57:57 | Data modyfikacji: 2018-08-14 14:58:18.

Zobacz:
 Sesja Nr XXXI z dnia 22 lutego 2018 r. .  Sesja Nr XXXII z dnia 28 marca 2018 r. .  Sesja Nr XXXIII z dnia 9 maja 2018 r. .  Sesja Nr XXXIV z dnia 27 czerwca 2018 r. .  Sesja Nr XXXV z dnia 29 sierpnia 2018 r. .  Sesja Nr XXXVI z dnia 3 października 2018 r. .  Sesja Nr XXXVII z dnia 30 października 2018 r. .  Sesja Nr I z dnia 22 listopada 2018 r. .  Sesja Nr II z dnia 6 grudnia 2018 r. .  Sesja Nr III z dnia 21 grudnia 2018 r. .  Sesja Nr IV z dnia 27 grudnia 2018 r. . 
Data wprowadzenia: 2018-08-14 14:57:57
Data modyfikacji: 2018-08-14 14:58:18
Opublikowane przez: Robert Dzienniak