Zapytanie ofertowe

Gmina Radków ogłasza zapytanie ofertowe dot. ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (forma imienna i bezimienna)

Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem

Załączniki do ogłoszenia

Wyjasnienia do SIWZ na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Radków

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-05-30 13:48:55 | Data modyfikacji: 2018-05-30 13:59:15.
Zapytanie ofertowe - wybór oferty.

Wybór oferty do zapytania ofertowego dot. ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (forma imienna i bezimienna)

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-07-17 13:14:01 | Data modyfikacji: 2018-07-17 13:16:31.
Zapytanie ofertowe - "Urządzenie zabawowe
"Acrobat" z dostawą i montażem"
  "Urządzenie zabawowe "Acrobat" z dostawą i montażem"

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-06-28 09:55:47 | Data modyfikacji: 2018-06-28 09:56:45.
Zapytanie ofertowe - "Urządzenie zabawowe
"Acrobat" z dostawą i montażem"
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-07-25 15:18:10.
Zapytanie ofertowe "Udzielenie i obsługa kredytu
bankowego długoterminowego w wysokości 500
000,00 zł poniżej 30 000 euro

Wybór oferty

 Formularz oferty bank.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-09-24 15:01:57.

Zobacz:
 2018 r. .  2019 r. . 
Data wprowadzenia: 2018-09-24 15:01:57
Opublikowane przez: Robert Dzienniak