Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 2 stycznia 2018 r. ws. wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Radków

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-05-29 09:38:28 | Data modyfikacji: 2018-05-29 09:44:39.
 Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 2 stycznia 2018 r. ws. zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Radków dla samorządowej instytucji kultury

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-05-29 09:43:48.
 Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 8 stycznia 2018 r. ws. realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Radków w 2018 roku.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-05-29 09:46:11 | Data modyfikacji: 2018-05-29 09:49:34.
 Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 26 stycznia 2018 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-05-29 09:51:55.
 Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 7 lutego 2018 r. ws. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-05-29 09:54:24.
 Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 9 marca 2018 r. ws. planu kontroli zarządczej na 2018 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-05-29 09:57:29.
 Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 19 marca 2018 r. ws. zmiany zarządzenia Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 7 lutego 2018 r. ws. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-05-29 09:58:40 | Data modyfikacji: 2018-05-29 09:59:42.
 Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 9 kwietnia 2018 r. ws. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radków z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy"

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-05-29 10:03:17.
 Zarządzenie 9/2018 Wójta Gminy Radków z dnia 11 kwietnia 2018 r ws. przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Radków na lata 2018-2021

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-11-21 10:41:08.
 Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-05-29 10:05:10 | Data modyfikacji: 2018-05-29 10:07:04.
 Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 4 maja 2018 r. ws. zatwierdzenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-05-29 10:10:55.
 Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 4 czerwca 2018 r. ws. powołania komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Radków

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-06-07 12:34:45.
 Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 7 czerwca 2018 r. ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Radkóww referacie Finansowo-Budżetowym

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-06-21 10:06:59.
 Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 7 czerwca 2018 r. ws. zmiany Zarządzenia Nr 15/2009 Wójta Gminy Radków z dnia 12.06.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Radkowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-06-21 10:10:59.
 Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 19 czerwca 2018 r. ws. ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Radkowie, 29-135 Radków 99

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-06-21 10:12:49.
 Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 20 czerwca 2018 r. ws. upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia "Dobry start"

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-07-06 11:36:48.
 Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 6 lipca 2018 r. ws. zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radkowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-07-06 11:40:44.
 Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 10 lipca 2018 r. ws. dokonania zmian w budzecie gminy w 2018 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-07-10 12:54:30.
 Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 11 lipca 2018 r. ws. powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorzadowego w Radkowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-08-06 08:47:01.
 Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 19 lipca 2018 r. ws. zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorzadowego w Radkowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-08-06 08:50:53.
 Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 23 lipca 2018 r. ws. wyrażenia zgody na prowadzenie w Szkole Podstawowej w Radkowie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-08-06 08:53:15.
 Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 25 lipca 2018 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-08-06 08:55:03.
 Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 25 lipca 2018 r. ws. szacowania szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w infrastrukturze komunalnej na terenie gminy Radków

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-08-06 08:59:52.
 Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 2 sierpnia 2018 r. ws. skrócenia czasu pracy w czasie upałów

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-08-06 09:02:26.
 Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 2 sierpnia 2018 r. ws. zmiany Zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i pprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radków z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy".

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-08-14 14:07:42.
 Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 7 sierpnia 2018 r. ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Radków w referacie finansowo-budżetowym

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-08-14 14:12:58.
 Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 9 sierpnia 2018 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-08-14 14:18:44.
 Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 21 sierpnia 2018 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-08-22 12:02:04.
 Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 22 sierpnia 2018 r. ws. zapewnienia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podanie wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-08-23 08:43:00 | Data modyfikacji: 2018-09-07 14:44:13.
 Zarządzenie 29A/2018 Wójta Gminy Radków z dnia 24 sierpnia 2018 r ws. powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-09-07 15:15:33 | Data modyfikacji: 2018-11-15 12:15:24.
 Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 31 sierpnia 2018 r. ws. powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Radkowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-09-07 15:16:39.
 Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 31 sierpnia 2018 r. ws. powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-09-07 15:18:18.
 Zarządzenie 32/2018 Wójta Gminy Radków z dnia 6 września 2018 r zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Radków Nr 23/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie szacowania szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w infrastrukturze komunalnej na terenie Gminy Radków

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-11-15 12:20:35.
 Zarządzenie 33/2018 Wójta Gminy Radków z dnia 9 września 2018 r ws. zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-11-15 12:34:56.
 Zarządzenie 34/2018 Wójta Gminy Radków z dnia 26 września 2018 r ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-11-15 12:37:35.
 Zarządzenie 35/2018 Wójta Gminy Radków z dnia 28 września 2018 r ws. powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-11-15 12:41:14.
 Zarządzenie 36/2018 Wójta Gminy Radków z dnia 4 października 2018 r ws. upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach powszechnych

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-11-15 12:48:48.
 Zarządzenie 37/2018 Wójta Gminy Radków z dnia 17 października 2018 r ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-11-15 12:50:09.
 Zarządzenie 38/2018 Wójta Gminy Radków z dnia 24 października 2018 r ws. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Radków

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-11-15 12:53:49.
 Zarządzenie 39/2018 Wójta Gminy Radków z dnia 31 października 2018 r ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-11-15 12:55:12.
 Zarządzenie 40/2018 Wójta Gminy Radków z dnia 13 listopada 2018 r ws. przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2019-2025

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-11-15 12:58:52 | Data modyfikacji: 2018-11-15 12:59:15.
 Zarządzenie 41/2018 Wójta Gminy Radków z dnia 13 listopada 2018 r ws. przyjęcia projektu budżetu Gminy Radków na 2019 rok

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-11-15 13:01:35 | Data modyfikacji: 2018-11-15 13:02:09.
 Zarządzenie 42/2018 Wójta Gminy Radków z dnia 14 listopada 2018 r ws. zmiany Zarządzenia Nr 8/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 01.02.2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Radkowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-11-15 13:05:33.
 Zarządzenie 43/2018 Wójta Gminy Radków z dnia 19 listopada 2018 r ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-11-21 11:58:27.
 Zarządzenie 44/2018 Wójta Gminy Radków z dnia 23 listopada 2018 r ws. powołania komisji odbioru końcowego robót budowlanych

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-11-28 12:00:11.
 Zarządzenie 45/2018 Wójta Gminy Radków z dnia 29 listopada 2018 r ws. powierzenie prowadzenia spraw gminy w czasie nieobecnosci Wójta Gminy

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-11-29 12:51:16.
 Zarządzenie 46/2018 Wójta Gminy Radków z dnia 3 grudnia 2018 r ws. spisu z natury składników majątkowych gminy

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-12-27 14:11:48.
 Zarządzenie 47/2018 Wójta Gminy Radków z dnia 3 grudnia 2018 r ws. powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania oraz rzeczowych środków majatkowych

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-12-27 14:14:06.
 Zarządzenie 49/2018 Wójta Gminy Radków z dnia 17 grudnia 2018 r ws.zmiany Zarządzenia Nr 46/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie spisu z natury składników majątkowych gminy

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-12-27 14:16:34.
 Zarządzenie 50/2018 Wójta Gminy Radków z dnia 17 grudnia 2018 r ws. zmiany Zarządzenia Nr8/2018 Wójta Gminy Radków z dnia 01.02.2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Radkowiez dnia

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-12-27 14:19:15.
Data wprowadzenia: 2018-12-27 14:19:15
Opublikowane przez: Robert Dzienniak