2018 r.

 Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 2 stycznia 2018 r. ws. wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Radków

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-05-29 09:38:28 | Data modyfikacji: 2018-05-29 09:44:39.
 Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 2 stycznia 2018 r. ws. zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Radków dla samorządowej instytucji kultury

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-05-29 09:43:48 | Data modyfikacji: 2018-05-29 09:44:39.
 Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 8 stycznia 2018 r. ws. realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Radków w 2018 roku.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-05-29 09:46:11 | Data modyfikacji: 2018-05-29 09:49:34.
 Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 26 stycznia 2018 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-05-29 09:51:55 | Data modyfikacji: 2018-05-29 09:49:34.
 Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 7 lutego 2018 r. ws. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-05-29 09:54:24 | Data modyfikacji: 2018-05-29 09:49:34.
 Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 9 marca 2018 r. ws. planu kontroli zarządczej na 2018 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-05-29 09:57:29 | Data modyfikacji: 2018-05-29 09:49:34.
 Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 19 marca 2018 r. ws. zmiany zarządzenia Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 7 lutego 2018 r. ws. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-05-29 09:58:40 | Data modyfikacji: 2018-05-29 09:59:42.
 Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 9 kwietnia 2018 r. ws. powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radków z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy"

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-05-29 10:03:17 | Data modyfikacji: 2018-05-29 09:59:42.
 Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-05-29 10:05:10 | Data modyfikacji: 2018-05-29 10:07:04.
 Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 4 maja 2018 r. ws. zatwierdzenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-05-29 10:10:55 | Data modyfikacji: 2018-05-29 10:07:04.
 Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 4 czerwca 2018 r. ws. powołania komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Radków

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-06-07 12:34:45 | Data modyfikacji: 2018-05-29 10:07:04.
Data wprowadzenia: 2018-06-07 12:34:45
Opublikowane przez: Robert Dzienniak