Uchwała Nr XXIX/177/2017 Rady Gminy w Radkowie z
dnia 29 listopada 2017 r. ws. określenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2018 rok
 uchw 177.2017.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-05-04 13:50:24 | Data modyfikacji: 2018-05-04 13:52:21.
Uchwała Nr XXIX/178/2017 Rady Gminy w Radkowie z
dnia 29 listopada 2017 r. ws. obniżenia średniej
ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na
2018 rok
 uchw 178.2017.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-05-04 13:50:56 | Data modyfikacji: 2018-05-04 13:52:44.
Uchwała Nr XXIX/179/2017 Rady Gminy w Radkowie z
dnia 29 listopada 2017 r. ws. ustalenia średniej
ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na
2018 rok
 uchw 179.2017.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-05-04 13:51:26 | Data modyfikacji: 2018-05-04 13:52:59.
Uchwała Nr XXIX/180/2017 Rady Gminy w Radkowie z
dnia 29 listopada 2017 r. ws. okreslenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości i
opłat lokalnych na 2018 rok
 uchw 180.2017.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-05-04 13:51:54 | Data modyfikacji: 2018-05-04 13:53:12.

Zobacz:
 Uchwały obowiązujące w 2019 r. .  Uchwały obowiązujace na 2018 r. .  Uchwały obowiązujace na 2017 rok .  Uchwały obowiązujące w 2016 r .  2015 r. .  2014 r. .  2013 r. .  2012 r. .  2011r. .  2010 r. .  2009 r. . 
Data wprowadzenia: 2018-05-04 13:51:54
Data modyfikacji: 2018-05-04 13:53:12
Opublikowane przez: Robert Dzienniak