Ogłoszenie o zamówieniu
 Ogłoszenie o zamowieniu 26.04.2018.docx

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-04-26 14:00:45.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ)
 SIWZ 26.04.2018.docx

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-04-26 14:03:20.
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
 zał. nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy 2018-04-26 r..docx

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-04-26 14:04:55.
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy
 zał. nr 2 do SIWZ Wzór umowy 2018-04-26 r..doc

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-04-26 14:07:25.
Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o
spełnienieniu warunków udziału w postepowaniu
 zał. nr 3 do SIWZ ośw. o speł. war. udziału w postep. 2018-04-26 r..docx

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-04-26 14:09:41.
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie - brak
podstaw do wykluczenia
 zał. nr 4 do SIWZ ośw. brak podstaw do wykluczenia 2018-04-26 r..docx

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-04-26 14:11:47.
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług
 zał. nr 5 do SIWZ - wykaz usług 2018-04-26 r..doc

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-04-26 14:13:17.
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz narzędzi
 zał. nr 6 do SIWZ - wykaz narzędzi 2018-04-26 r..doc

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-04-26 14:15:20.
Załącznik nr 7 do SIWZ - Zobowiązanie
 zał. nr 7 do SIWZ zobowiązanie 2018-04-26 r..docx

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-04-26 14:19:31.
Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o
wielkości zatrudnienia
 zał. nr 8do SIWZ - oświadcz. o wielk. zatrudnienia 2018-04-26 r..doc

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-04-26 14:21:35.
Załącznik nr 9 do SIWZ - Podwykonawcy
 zał. nr 9 do SIWZ podwykonawcy 2018-04-26 r..docx

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-04-26 14:22:40.
Załącznik nr 10 do SIWZ - Grupa kapitałowa
 zał. nr 10 do SIWZ. grupa kapitałowa 2018-04-26 r..docx

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-04-26 14:25:10.
Załącznik nr 11 do SIWZ - Wykaz instalacji
 zał. nr 11 do SIWZ wykaz instalacji 2018-04-26 r..docx

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-04-26 14:26:28.
Zbiorcze zestawienie ofert
 zbiorcze zestawienie ofert.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-05-11 08:28:12.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 informacja o wyborze oferty 15.06.2018.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-06-15 15:14:44.
WYROK KIO
 Uchylenie informacji o wynikach zgodnie z wyrokiem KIO 1230/18

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-07-24 09:52:41.
Informacja o unieważnieniu postępowania
 Informacja o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-08-24 14:34:26.

Zobacz:
 Przetarg nr 1/2018 - przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż będącego własnością Gminy Radków lokalu mieszkalnego nr 1, stanowiącego odrębną nieruchomość, o powierzchni użytkowej 33,88 m²  .  Przetarg Nr 2/2018 Rozbudowa ujęcia wody w Świerkowie, sieci wodociągowej w msc. Kossów, Dzierzgów i oczyszczalni ścieków w Radkowie .  Przetarg Nr 3/2018 Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego STAR 660 .  Przetarg Nr 4/2018 Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego STAR 660 .  Zapytanie ofertowe  .  Zapytanie ofertowe - Sprzęt dla OSP .  Przetarg Nr 5/2018 Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radków z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy .  Przetarg Nr 6/2018 Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radków z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy .  .  Przetarg Nr 7/2018 „Dostawa energii elektrycznej dla obiektów znajdujących się na terenie Gminy Radków” . 
Data wprowadzenia: 2018-08-24 14:34:26
Opublikowane przez: Robert Dzienniak