Uchwała Nr XXXII/194/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 marca 2018 r. ws. przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radków"

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-04-18 08:16:32 | Data modyfikacji: 2018-04-18 08:18:45.
 Uchwała Nr XXX/195/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 marca 2018 r. ws. funduszu sołeckiego

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-04-18 08:17:59.
 Uchwała Nr XXXII/196/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 marca 2018 r. ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2018-2024

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-04-18 08:20:18 | Data modyfikacji: 2018-04-18 08:21:35.
 Uchwała Nr XXXII/197/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 marca 2018 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2018 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-04-18 08:21:12 | Data modyfikacji: 2018-04-18 08:22:26.
 Uchwała Nr XXXII/198/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 marca 2018 r. ws. podziału gminy Radków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okregu wyborczym

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-04-18 08:38:21.
 Uchwała Nr XXXII/199/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 marca 2018 r. ws. podziału Gminy Radków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-04-18 08:41:51.
 Uchwała Nr XXXII/200/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 marca 2018 r. ws. określenia górnych stawek opłat obowiązujących na terenie Gminy Radków ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-04-18 08:49:40.

Zobacz:
 Sesja Nr XXXI z dnia 22 lutego 2018 r. .  Sesja Nr XXXII z dnia 28 marca 2018 r. .  Sesja Nr XXXIII z dnia 9 maja 2018 r. .  Sesja Nr XXXIV z dnia 27 czerwca 2018 r. .  Sesja Nr XXXV z dnia 29 sierpnia 2018 r. .  Sesja Nr XXXVI z dnia 3 października 2018 r. .  Sesja Nr XXXVII z dnia 30 października 2018 r. .  Sesja Nr I z dnia 22 listopada 2018 r. .  Sesja Nr II z dnia 6 grudnia 2018 r. .  Sesja Nr III z dnia 21 grudnia 2018 r. .  Sesja Nr IV z dnia 27 grudnia 2018 r. . 
Data wprowadzenia: 2018-04-18 08:49:40
Opublikowane przez: Robert Dzienniak