Zarządzenie Wojewody Świetokrzyskiego z dnia 13
lutego 2018 r ws. ustalenia liczby radnych
wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku
Województwa Świetokrzyskiego
 Zarządzenie wojewody 17.2018.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-03-06 13:22:10.
Informacja o liczbie urzędników wyborczych w
poszczególnych gminach na obszarze właściwości
delegatury(województwo świętokrzyskie) oraz o
zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na
funkcję urzędnika wyborczego
 informacja o liczbie urzędników wyborczych.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-03-06 13:25:59.
Wykaz urzędników wyborczych
 Wykaz urzędników wyborczych.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-05-30 12:41:50.
Aktualności oraz informacje Państwowej Komisji
Wyborczej

Informujemy, że aktualności dotyczące wyborów samorządowych 2018, uchwały PKW, wzory formularzy oraz wszystkie niezbedne informacje umieszczone są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej -http://pkw.gov.pl/

 

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-08-21 11:30:26 | Data modyfikacji: 2018-08-21 11:30:56.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach III z
dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i
terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru
głosowania korespondencyjnego przez wyborców
niepełnosprawnych w wyborach samorządowych,
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 1534494781_Komunikat_w_sprawie_glosowania_korespondencyjnego_-_KW_III.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-08-21 11:32:35.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach III z
dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i
terminie składania sprawozdań finansowych
komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach
samorządowych, zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.
 1534331764_Komunikat_w_sprawie_terminu_zlozenia_SF_-_KW_III.PDF

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-08-21 11:33:45.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach III z
dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i
terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu
komitetów wyborczych
 1534331042_KOMUNIKAT_-_tworzenie_komitetow_-_Komisarz_Wyborczy_w_Kielcach_III.PDF

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-08-21 11:34:36.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach III z
dnia 14 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania
przez komitety wyborcze kandydatów do składów
terytorialnych komisji wyborczych
 1534331584_KOMUNIKAT_-_zglaszanie_kandydatow_do_TKW_-_Komisarz_Wyborczy_w_Kielcach_III.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-08-21 11:35:32.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach III z
dnia 14 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania
przez komitety wyborcze kandydatów do składów
obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia
głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji
wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w
obwodzie
 1534331306_KOMUNIKAT_-_zglaszanie_kandydatow_do_OKW_-_Komisarz_Wyborczy_w_Kielcach_III.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-08-21 11:36:36.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach III z
dnia 14 sierpnia 2018 r. o liczbie mieszkańców w
poszczególnych gminach według stanu na dzień 31
grudnia 2017 r.
 1534330787_Komunikat_w_sprawie_liczby_mieszkancow_-_KW_w_Kielcach_Ill.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-08-21 11:37:29.
Obwieszczenie z dnia 22.08.2018 r - informacje o
okręgach wyborczych, ich granicach, numerach,
liczbie radnych, siedzibie Gminnej Komisji
Wyborczej
 Obwieszczenie z dnia 22.08.2018 r - informacje o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach, liczbie radnych, siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-08-23 08:29:12.
Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy w Radkowie z
dnia 22 sierpnia 2018 r. ws. zapewnienia na
obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz
podanie wykazu tych miejsc do publicznej
wiadomości
 Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 22 sierpnia 2018 r. ws. zapewnienia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podanie wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-08-23 08:41:58.
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach III
z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania
terytorialnych komisji wyborczych w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 Postanowienie KW III w sprawie powołania TKW

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-09-11 14:44:02.
Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w
Radkowie
 Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Radkowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-09-12 15:39:49.
Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego
 Urzędnik wyborczy harmonogram dyżurów-1.docx

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-09-20 10:30:56.
Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach III z
dnia 24 września 2018 r.
 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 24 września 2018 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-09-25 07:55:31.
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach III
z dnia 1 października 2018 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie
Radków
 Gmina_Radkow_obwody_postanowienie_komisje obwodowe 01.10.2018.docx

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-10-04 13:01:40.
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z
dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na
obszarze województwa świętokrzyskiego
 wybory na WÓJTA obwieszczenie komisarza 26.10.2018 r..docx

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-10-26 11:23:15.
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z
dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów
do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego
 wybory do RAD obwieszczenie komisarza 26.10.2018.docx

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-10-26 11:27:38.
Uchwała Nr 8/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w
Radkowie z dnia 22 października 2018 r o
przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach
organów jednostek samorządu twrytorialnego w
dniu 4 listopada 2018 r.
 uchwala nr 8.2018 GKW w Radkowie.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-11-02 09:44:23.
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH III
z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I
sesji Rady Gminy w Radkowie
 Postanowienie_o_zwolaniu_I_sesji Radków.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-11-13 14:14:12.
Data wprowadzenia: 2018-11-13 14:14:12
Opublikowane przez: Robert Dzienniak