Rb - 27S

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-03-05 10:30:26.
 Rb - 28S

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-03-05 10:31:14.
 Rb -N

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-03-05 10:32:18.
 Rb -NDS

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-03-05 10:33:24.
 Rb PDP 2017.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-03-05 10:36:06.
 Rb - ST

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-03-05 10:36:34.
 Rb - UZ

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-03-05 10:37:37.
 Rb -Z

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-03-05 10:38:35.
Bilans jednostki budżetowej za 2017 r.
 Bilans jednostki budżetowej 07.05.2018.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-05-11 13:53:10.
Bilans z wykonania budżetu za 2017 r
 Bilans z wykonania budżetu 07.05.2018.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-05-11 13:54:41.
Rachunek zysków i strat za 2017 r.
 Rachunek zysków i strat 07.05.2018.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-05-11 13:55:55.
Zestawienie zmian w funduszu
 Zestawienie zmian w funduszu 07.05.2018.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-05-11 13:56:53.
Informacja za 2017 r.
 informacja za 2017 r. - wykonanie budżetu1.pdf

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-05-29 12:44:22 | Data modyfikacji: 2018-05-29 13:23:11.

Zobacz:
 I kwartał .  II kwartał .  III kwartał .  Sprawozdania roczne .  Opinie RIO . 
Data wprowadzenia: 2018-05-29 12:44:22
Data modyfikacji: 2018-05-29 13:23:11
Opublikowane przez: Robert Dzienniak