KARTA INFORMACYJNA NR USC-01
 Odtworzenie aktu stanu cywilnego

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-05-28 11:45:21 | Data modyfikacji: 2017-04-21 08:20:35.
KARTA INFORMACYJNA NR USC-02
 Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego stanu aktu sporządzonego za granicą

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-05-28 11:48:30 | Data modyfikacji: 2017-04-21 08:21:49.
KARTA INFORMACYJNA NR USC-03
 Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-05-28 11:49:36 | Data modyfikacji: 2017-04-21 08:23:58.
KARTA INFORMACYJNA NR USC-04
 Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-05-28 11:50:59 | Data modyfikacji: 2017-04-21 08:30:09.
KARTA INFORMACYJNA NR USC-05
 Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-05-28 11:53:14 | Data modyfikacji: 2017-04-21 08:30:55.
KARTA INFORMACYJNA NR USC-06
 Zmiana imion i nazwisk

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-05-28 11:59:52 | Data modyfikacji: 2017-04-21 08:32:00.
KARTA INFORMACYJNA NR USC-07
  Wydanie zaświadczenia do zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego (ślub wyznaniowy)

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-05-28 12:02:14 | Data modyfikacji: 2017-04-21 08:33:29.
KARTA INFORMACYJNA NR USC-08
 Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC (ślub cywilny)

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-05-28 12:03:40.
KARTA INFORMACYJNA NR USC-09
 Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego poza granicami Polski

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-05-28 12:05:12 | Data modyfikacji: 2017-04-21 08:42:03.
KARTA INFORMACYJNA NR USC-10
 Sporządzenie aktu zgonu

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-05-28 12:08:17 | Data modyfikacji: 2017-04-21 08:45:18.
KARTA INFORMACYJNA NR USC-11
 Zgłoszenie urodzenia dziecka (sporządzenie aktu urodzenia)

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-05-28 12:09:19 | Data modyfikacji: 2017-04-21 08:47:04.
KARTA INFORMACYJNA NR USC-12
 Przyjmowanie zgłoszeń w sprawie przyznania medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-05-28 12:13:13 | Data modyfikacji: 2017-04-21 08:53:58.
KARTA INFORMACYJNA NR USC-13
 Przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-05-28 12:14:10 | Data modyfikacji: 2017-04-21 08:57:27.
KARTA INFORMACYJNA NR USC-14
 Skrócenie terminu oczekiwania do zawarcia małżeństwa

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-05-28 12:15:15 | Data modyfikacji: 2017-04-21 09:01:04.

Zobacz:
 Referat Organizacyjny .  Referat Finansowo- Budżetowy .  Referat Spraw Obywatelskich .  Urząd Stanu Cywilnego .  Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska . 
Data wprowadzenia: 2014-05-28 12:15:15
Data modyfikacji: 2017-04-21 09:01:04
Opublikowane przez: Robert Dzienniak