Uchwała Nr XXX/182/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 grudnia 2017 r. ws. zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2017-2023

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-01-17 08:35:24.
 Uchwała Nr XXX/183/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 grudnia 2017 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminu w 2017 r

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-01-17 08:38:05.
 Uchwała Nr XXX/184/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 grudnia 2017 r. ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2018-2024

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-01-17 08:39:31 | Data modyfikacji: 2018-01-17 09:48:06.
 Uchwała Nr XXX/185/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 grudnia 2017 r. ws. uchwalenia budżetu Gminy Radków na 2018 rok

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-01-17 08:49:48 | Data modyfikacji: 2018-01-17 09:49:14.
 Uchwała Nr XXX/186/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 grudnia 2017 r. ws. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-01-17 08:58:47.
 Uchwała Nr XXX/187/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 grudnia 2017 r. ws. zmiany Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. ws. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-01-17 09:04:30.
 Uchwała Nr XXX/188/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 grudnia 2017 r. ws.wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Radków dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-01-17 09:18:49.
 Uchwała Nr XXX/189/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 grudnia 2017 r. ws. zmiany Uchwały Nr XXV/159/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 czerwca 2017 r. ws. przyznania pierwszeństwa w nabyciu i wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-01-17 09:27:30.
 Uchwała Nr XXX/190/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 grudnia 2017 r. ws. zmian Uchwały Nr XXIX/177/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 listopada 2017 r. ws. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-01-17 09:31:04.
 Uchwała Nr XXX/191/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 grudnia 2017 r. ws. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy w Radkowie oraz planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy w Radkowie na 2018 rok

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2018-01-17 09:33:23.

Zobacz:
 Sesja Nr XXIII z dnia 14 lutego 2017 r. .  Sesja Nr XXIV z dnia 29 marca 2017 r. .  Sesja Nr XXV z dnia 28 czerwca 2017 r. .  Sesja Nr XXVI z dnia 30 sierpnia 2017 r. .  Sesja Nr XXVII z dnia 4 października 2017 r. .  Sesja Nr XXVIII z dnia 15 listopada 2017 r. .  Sesja Nr XXIX z dnia 29 listopada 2017 r. .  Sesja Nr XXX z dnia 27 grudnia 2017 r. . 
Data wprowadzenia: 2018-01-17 09:33:23
Opublikowane przez: Robert Dzienniak