Uchwała Nr XXIX/177/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 listopada 2017 r. ws. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-12-06 12:16:25.
 Uchwała Nr XXIX/178/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 listopada 2017 r. ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-12-06 12:18:38.
 Uchwała Nr XXIX/179/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 listopada 2017 r. ws. ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-12-06 12:22:42.
 Uchwała Nr XXIX/180/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 listopada 2017 r. ws. okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2018 rok

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-12-06 12:38:02.
 Uchwała Nr XXIX/181/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 listopada 2017 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-12-06 12:46:45 | Data modyfikacji: 2017-12-06 12:55:58.

Zobacz:
 Sesja Nr XXIII z dnia 14 lutego 2017 r. .  Sesja Nr XXIV z dnia 29 marca 2017 r. .  Sesja Nr XXV z dnia 28 czerwca 2017 r. .  Sesja Nr XXVI z dnia 30 sierpnia 2017 r. .  Sesja Nr XXVII z dnia 4 października 2017 r. .  Sesja Nr XXVIII z dnia 15 listopada 2017 r. .  Sesja Nr XXIX z dnia 29 listopada 2017 r. .  Sesja Nr XXX z dnia 27 grudnia 2017 r. . 
Data wprowadzenia: 2017-12-06 12:46:45
Data modyfikacji: 2017-12-06 12:55:58
Opublikowane przez: Robert Dzienniak