Uchwała Nr XXVIII/171/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 15 listopada 2017 r. ws. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-12-06 11:32:29.
 Uchwała Nr XXVIII/172/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 15 listopada 2017 r. ws. przedłużenia czasu obowiazywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-12-06 11:40:06.
 Uchwała Nr XXVIII/173/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 15 listopada 2017 r. ws. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Secemin

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-12-06 11:46:11.
 Uchwała Nr XXVIII/174/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 15 listopada 2017 r. ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2017 - 2023

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-12-06 11:53:50.
 Uchwała Nr XXVIII/175/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 15 listopada 2017 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-12-06 11:55:32.
 Uchwała Nr XXVIII/176/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 15 listopada 2017 r. ws. zmiany Uchwały Nr XVII/166/2017 z dnia 04.10.2017 r. Rady Gminy w Radkowie w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Radkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Radkowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-12-06 11:59:27.

Zobacz:
 Sesja Nr XXIII z dnia 14 lutego 2017 r. .  Sesja Nr XXIV z dnia 29 marca 2017 r. .  Sesja Nr XXV z dnia 28 czerwca 2017 r. .  Sesja Nr XXVI z dnia 30 sierpnia 2017 r. .  Sesja Nr XXVII z dnia 4 października 2017 r. .  Sesja Nr XXVIII z dnia 15 listopada 2017 r. .  Sesja Nr XXIX z dnia 29 listopada 2017 r. .  Sesja Nr XXX z dnia 27 grudnia 2017 r. . 
Data wprowadzenia: 2017-12-06 11:59:27
Opublikowane przez: Robert Dzienniak