Uchwała Nr XXVII/163/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 października 2017 r. ws. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Radków

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-10-17 11:31:21 | Data modyfikacji: 2017-10-17 11:31:53.
 Uchwała Nr XXVII/164/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 października 2017 r. ws. zmiany Uchwały Nr XIX/116/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 1 września 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-10-17 11:38:31.
 Uchwała Nr XXVII/165/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 października 2017 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-10-17 11:42:28 | Data modyfikacji: 2017-10-17 11:58:47.
 Uchwała Nr XXVII/166/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 października 2017 r. ws. przekształcenia Zespołu Szkół w Radkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Radkowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-10-17 11:43:26.
 Uchwała Nr XXVII/167/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 października 2017 r. ws. zmiany Uchwały Nr XXIV/150/2017 Rady Gminy Radków z dnia 29.03.2017 r w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radków.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-10-17 11:47:54.
 Uchwała Nr XXVII/168/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 października 2017 r. ws. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Radków

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-10-17 11:50:30.
 Uchwała Nr XXVII/169/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 października 2017 r. ws. obciążenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Radków, służebnością przesyłu energii elektrycznej na rzecz Tauron Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie, Oddział w Częstochowie, 42-202 Częstochowa, Al. Armii Krajowej nr 5

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-10-17 11:55:11.
 Uchwała Nr XXVII/170/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 października 2017 r. ws. przystapienia do sporzadzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radków

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-10-17 11:57:53.

Zobacz:
 Sesja Nr XXIII z dnia 14 lutego 2017 r. .  Sesja Nr XXIV z dnia 29 marca 2017 r. .  Sesja Nr XXV z dnia 28 czerwca 2017 r. .  Sesja Nr XXVI z dnia 30 sierpnia 2017 r. .  Sesja Nr XXVII z dnia 4 października 2017 r. .  Sesja Nr XXVIII z dnia 15 listopada 2017 r. .  Sesja Nr XXIX z dnia 29 listopada 2017 r. .  Sesja Nr XXX z dnia 27 grudnia 2017 r. . 
Data wprowadzenia: 2017-10-17 11:57:53
Opublikowane przez: Robert Dzienniak