Uchwała Nr XXV/152/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 czerwca 2017 r. ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Radków za 2016 rok

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-07-20 12:17:21.
 Uchwała Nr XXV/153/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 czerwca 2017 r. ws. udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budzetu Gminy za 2016 rok

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-07-20 12:19:00.
 Uchwała Nr XXV/154/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 czerwca 2017 r. ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2017-2023

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-07-20 12:20:45.
 Uchwała Nr XXV/155/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 czerwca 2017 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-07-20 12:22:17.
 Uchwała Nr XXV/156/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 czerwca 2017 r. ws. zaciągnięcia długoterminowego kredytu

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-07-20 12:24:09.
 Uchwała Nr XXV/157/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 czerwca 2017 r. ws. zmiany Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-07-20 12:28:49.
 Uchwała Nr XXV/158/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 czerwca 2017 r. ws. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Radków do Projektu "Zielona energia dla mieszkańców w gminach: Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin"

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-07-20 12:32:29.
 Uchwała Nr XXV/159/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 czerwca 2017 r. ws. przyznania pierwszeństwa w nabyciu i wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-07-20 12:35:10.

Zobacz:
 Sesja Nr XXIII z dnia 14 lutego 2017 r. .  Sesja Nr XXIV z dnia 29 marca 2017 r. .  Sesja Nr XXV z dnia 28 czerwca 2017 r. .  Sesja Nr XXVI z dnia 30 sierpnia 2017 r. .  Sesja Nr XXVII z dnia 4 października 2017 r. .  Sesja Nr XXVIII z dnia 15 listopada 2017 r. .  Sesja Nr XXIX z dnia 29 listopada 2017 r. .  Sesja Nr XXX z dnia 27 grudnia 2017 r. . 
Data wprowadzenia: 2017-07-20 12:35:10
Opublikowane przez: Robert Dzienniak