Uchwała Nr XXIV/145/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 marca 2017 r. ws. zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa w związku z umową zawarta z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznychi

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-04-07 15:09:24 | Data modyfikacji: 2017-04-07 15:09:37.
 Uchwała Nr XXIV/146/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 marca 2017 r. ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2017-2023

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-04-07 14:41:55 | Data modyfikacji: 2017-04-07 15:02:31.
 Uchwała Nr XXIV/147/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 marca 2017 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-04-07 14:43:43 | Data modyfikacji: 2017-04-07 15:02:25.
 Uchwała Nr XXIV/148/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 marca 2017 r. ws. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-04-07 14:45:59 | Data modyfikacji: 2017-04-07 15:02:17.
 Uchwała Nr XXIV/149/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 marca 2017 r. ws. określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzetami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-04-07 14:49:38 | Data modyfikacji: 2017-04-07 15:02:10.
 Uchwała Nr XXIV/150/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 marca 2017 r. ws. przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radków"

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-04-07 14:53:02 | Data modyfikacji: 2017-04-07 15:02:03.
 Uchwała Nr XXIV/151/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 marca 2017 r. ws. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-04-07 14:55:28 | Data modyfikacji: 2017-04-07 15:01:56.

Zobacz:
 Sesja Nr XXIII z dnia 14 lutego 2017 r. .  Sesja Nr XXIV z dnia 29 marca 2017 r. .  Sesja Nr XXV z dnia 28 czerwca 2017 r. .  Sesja Nr XXVI z dnia 30 sierpnia 2017 r. .  Sesja Nr XXVII z dnia 4 października 2017 r. .  Sesja Nr XXVIII z dnia 15 listopada 2017 r. .  Sesja Nr XXIX z dnia 29 listopada 2017 r. .  Sesja Nr XXX z dnia 27 grudnia 2017 r. . 
Data wprowadzenia: 2017-04-07 14:55:28
Data modyfikacji: 2017-04-07 15:01:56
Opublikowane przez: Robert Dzienniak