Uchwała Nr XXIII/141/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 14 lutego 2017 r. ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2017-2023

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-02-28 10:56:06 | Data modyfikacji: 2017-02-28 11:13:32.
 Uchwała Nr XXIII/142/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 14 lutego 2017 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-02-28 11:08:05.
 Uchwała Nr XXIII/143/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 14 lutego 2017 r. ws. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-02-28 11:12:31.
 Uchwała Nr XXIII/144/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 14 lutego 2017 r. ws. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-02-28 11:22:28.

Zobacz:
 Sesja Nr XXIII z dnia 14 lutego 2017 r. .  Sesja Nr XXIV z dnia 29 marca 2017 r. .  Sesja Nr XXV z dnia 28 czerwca 2017 r. .  Sesja Nr XXVI z dnia 30 sierpnia 2017 r. .  Sesja Nr XXVII z dnia 4 października 2017 r. .  Sesja Nr XXVIII z dnia 15 listopada 2017 r. .  Sesja Nr XXIX z dnia 29 listopada 2017 r. .  Sesja Nr XXX z dnia 27 grudnia 2017 r. . 
Data wprowadzenia: 2017-02-28 11:22:28
Opublikowane przez: Robert Dzienniak