2017 r.

 Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 2 stycznia 2017 r. ws. wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Radków.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-02-09 09:40:25.
 Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 2 stycznia 2017 r. ws. upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie do prowadzenia w imieniu Wójta Gminy Radków postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-02-09 10:01:47.
 Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 2 stycznia 2017 r. ws. upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie do prowadzenia w imieniu Wójta Gminy Radków postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-02-09 10:08:45.
 Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 25 stycznia 2017 r. ws. pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Radków w 2017 roku.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-02-09 10:18:00.
 Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 25 stycznia 2017 r. ws. powołania komisji ds. wybrakowania zniszczonych, uszkodzonych i niewykorzystanych z innych przyczyn druków ścisłego zarachowania - formularzy dowodowych.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-02-09 10:22:16.
 Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 30 stycznia 2017 r. ws. planu kontroli zarządczej w 2017 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-02-09 10:37:48.
 Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 1 lutego 2017 r. ws. wyznaczenia gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych celem właściwej realizacji Ogólnopolskiego badania osób bezdomnych zgodnie z wytycznymi Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-02-09 10:48:54.
 Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 1 lutego 2017 r. ws. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Radkowie.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-02-09 10:50:57 | Data modyfikacji: 2017-02-09 10:52:00.
 Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 1 lutego 2017 r. ws. powierzenia obowiązków i odpowiedzialności w zakresie sprawdzania pod względem formalno-rachunkowym dokumentów finansowych.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-02-28 11:26:24 | Data modyfikacji: 2017-02-09 10:52:00.
 Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 8 marca 2017 r. ws. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Radkowie Czasu "W" na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-03-29 12:49:59 | Data modyfikacji: 2017-02-09 10:52:00.
 Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 9 marca 2017 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-03-29 12:52:45 | Data modyfikacji: 2017-02-09 10:52:00.
 Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 15 marca 2017 r. ws. wprowadzenia Regulaminu określającego zasady i procedury korzystania z legalnego oprogramowania, sprzetu komputerowego i sieci teleinformatycznej oraz poczty elektronicznej w Urzędzie Gminy w Radkowie.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-03-29 12:55:29 | Data modyfikacji: 2017-02-09 10:52:00.
 Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 16 marca 2017 r. ws. planu sprawdzeń z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-03-29 12:57:04 | Data modyfikacji: 2017-02-09 10:52:00.
 Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 31 marca 2017 r. ws. przygotowania gminy Radków w zakresie wsparcia państwa gospodarza (HNS)

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-04-20 09:58:48 | Data modyfikacji: 2017-02-09 10:52:00.
 Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 31 marca 2017 r. ws. określenia harmonogramu przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego oraz wzoru spisów zdawczo-odbiorczych, i innych środków ewidencji archiwum zakładowego.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-04-20 10:01:12 | Data modyfikacji: 2017-02-09 10:52:00.
 Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 10 kwietnia 2017 r. ws. wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentów wytworzonych w Urzędzie stanu Cywilnego zawierających informacje niejawne

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-05-25 14:00:21 | Data modyfikacji: 2017-05-25 14:01:47.
 Zarządzenie 17/2017 Wójta gminy Radków z dnia 26 kwietnia 2017 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-05-25 14:03:31 | Data modyfikacji: 2017-05-25 14:01:47.
 Zarządzenie 18/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 28 kwietnia 2017 r. ws. powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Radków w infrastrulturze komunalnej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-05-25 14:07:12 | Data modyfikacji: 2017-05-25 14:01:47.
 Zarządzenie 20/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 19 czerwca 2017 r. ws. wyboru banku do wykonywania obsługi bankowej budżetu gminy Radków oraz jednostek organizacyjnych gminy Radków

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-08-08 14:42:18 | Data modyfikacji: 2017-05-25 14:01:47.
 Zarządzenie 21/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 12 lipca 2017 r. ws. zmiany Zarządzenia Nr 9/2014 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 9.04.2014 w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Gminy w Radkowie Kart usług zwanych informacyjnymi.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-08-08 14:47:50 | Data modyfikacji: 2017-05-25 14:01:47.
 Zarządzenie 22/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 27 lipca 2017 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-08-08 14:50:20 | Data modyfikacji: 2017-05-25 14:01:47.
 Zarządzenie 23/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 7 sierpnia 2017 r. ws.wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu".

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-08-11 11:42:49 | Data modyfikacji: 2017-05-25 14:01:47.
 Zarządzenie 24/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 11 sierpnia 2017 r. ws. zmiany Zarzadzenia Nr 1/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 02.01.2017 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Radków.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-08-11 11:44:52 | Data modyfikacji: 2017-05-25 14:01:47.
 Zarządzenie 25/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 23 sierpnia 2017 r. ws. zmiany Zarządzenia Nr 1/2017 Wójta gminy Radków z dnia 02.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowościw Urzędzie Gminy w Radkowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2017-08-25 14:10:12 | Data modyfikacji: 2017-05-25 14:01:47.
Data wprowadzenia: 2017-08-25 14:10:12
Opublikowane przez: Robert Dzienniak