Uchwała Nr XII/72/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 grudnia 2015 r. ws. Wieloletniej Prognozy Fnansowej Gminy Radków na lata 2016-2024

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-01-12 10:44:56 | Data modyfikacji: 2016-01-12 10:47:46.
 Uchwała Nr XII/73/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 grudnia 2015 r. ws. uchwalenia budżetu Gminy Radków na 2016 rok.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-01-12 10:47:04 | Data modyfikacji: 2016-01-12 10:49:16.
 Uchwała Nr XII/74/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 grudnia 2015 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-01-12 10:59:45 | Data modyfikacji: 2016-01-12 11:01:03.
 Uchwała Nr XII/75/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 grudnia 2015 r. ws. ucwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-01-12 11:02:53.
 Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 grudnia 2015 r. ws. zmian Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-01-12 11:05:23.
 Uchwała Nr XII/77/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 grudnia 2015 r. ws. uchwalenia Gminnego Programu Programu Wspierania Rodziny na terenie gminy Radków na lata 2016/2018.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-01-12 11:08:08.
 Uchwała Nr XII/78/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 grudnia 2015 r. ws. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-01-12 11:09:38.
 Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 grudnia 2015 r. zmiany uchwały Nr VI/39/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla Radnych i Przewodniczącego Rady Gminy w Radkowie.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-01-12 11:12:43.

Zobacz:
 Sesja Nr IV z dnia 29 stycznia 2015 r. .  Sesja Nr V z dnia 31 marca 2015 r. .  Sesja Nr VI z dnia 5 maja 2015 r. .  Sesja Nr VII z dnia 23 czerwca 2015 r. .  Sesja Nr VIII z dnia 25 sierpnia 2015 r. .  Sesja Nr IX z dnia 23 października 2015 r. .  Sesja Nr X z dnia 17 listopada 2015 r. .  Sesja Nr XI z dnia 15 grudnia 2015 r. .  Sesja Nr XII z dnia 29 grudnia 2015 r. . 
Data wprowadzenia: 2016-01-12 11:12:43
Opublikowane przez: Robert Dzienniak