Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radków na lata 2015-2032

 Uchwała Nr XI/66/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 15 grudnia 2015 r. ws. uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy Radków na lata 2015-2032"

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-12-17 12:04:25.
 Uchwała Nr XI/67/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 15 grudnia 2015 r. ws. okreslenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-12-17 12:44:29 | Data modyfikacji: 2015-12-17 12:45:36.
 Uchwała Nr XI/68/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 15 grudnia 2015 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-12-17 12:47:38.
 Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 15 grudnia 2015 r. ws. zmiany Uchwały Nr VII/46/2015 Rady Gminy Radków z dnia 23 czerwca 2015 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/191/2014 Rady Gminy Radków z dnia 28 sierpnia 2014 r. o przystapieniu do sporządzenia "Zmiany nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Radków obejmującej korekte jego części tekstowej".

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-12-17 12:55:16 | Data modyfikacji: 2015-12-17 12:55:53.
 Uchwała Nr XI/70/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 15 grudnia 2015 r. ws. przyznania pierwszeństwa w nabyciu i wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w trybie bezprzetargowym.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-12-17 12:57:59.
 Uchwała Nr XI/71/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 15 grudnia 2015 r. ws. zmiany uchwały Nr X/62/2015 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2016 rok.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-12-17 13:05:03.

Zobacz:
 Sesja Nr IV z dnia 29 stycznia 2015 r. .  Sesja Nr V z dnia 31 marca 2015 r. .  Sesja Nr VI z dnia 5 maja 2015 r. .  Sesja Nr VII z dnia 23 czerwca 2015 r. .  Sesja Nr VIII z dnia 25 sierpnia 2015 r. .  Sesja Nr IX z dnia 23 października 2015 r. .  Sesja Nr X z dnia 17 listopada 2015 r. .  Sesja Nr XI z dnia 15 grudnia 2015 r. .  Sesja Nr XII z dnia 29 grudnia 2015 r. . 
Data wprowadzenia: 2015-12-17 13:05:03
Opublikowane przez: Robert Dzienniak