Uchwała Nr X/60/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 17 listopada 2015 r. ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2016 rok.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-11-26 13:02:33.
 Uchwała Nr X/61/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 17 listopada 2015 r. ws. ustalenia średniej ceny drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na 2016 rok.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-11-26 13:05:20.
 Uchwała Nr X/62/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 17 listopada 2015 r. ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat loalnych na 2016 rok.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-11-26 13:13:17.
 Uchwała Nr X/63/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 17 listopada 2015 r. ws. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-11-26 13:16:20.
 Uchwała Nr X/64/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 17 listopada 2015 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-11-26 13:20:09.
 Uchwała Nr X/65/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 17 listopada 2015 r. ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2015-2024

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-11-26 13:22:22 | Data modyfikacji: 2015-11-26 13:23:27.

Zobacz:
 Sesja Nr IV z dnia 29 stycznia 2015 r. .  Sesja Nr V z dnia 31 marca 2015 r. .  Sesja Nr VI z dnia 5 maja 2015 r. .  Sesja Nr VII z dnia 23 czerwca 2015 r. .  Sesja Nr VIII z dnia 25 sierpnia 2015 r. .  Sesja Nr IX z dnia 23 października 2015 r. .  Sesja Nr X z dnia 17 listopada 2015 r. .  Sesja Nr XI z dnia 15 grudnia 2015 r. .  Sesja Nr XII z dnia 29 grudnia 2015 r. . 
Data wprowadzenia: 2015-11-26 13:22:22
Data modyfikacji: 2015-11-26 13:23:27
Opublikowane przez: Robert Dzienniak