Uchwała Nr IX/55/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 23 października 2015 r. ws. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-10-30 10:10:49 | Data modyfikacji: 2015-10-30 10:11:48.
 

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-10-30 10:30:30.
 Uchwała Nr IX/57/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 23 października 2015 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-10-30 10:32:04.
 Uchwała Nr IX/58/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 23 października 2015 r. ws. wyboru ławnika na kadencję 2016-2019

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-10-30 10:33:30.
 Uchwała Nr IX/59/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 23 października 2015 r. ws. przyjęcia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-10-30 10:36:35 | Data modyfikacji: 2015-10-30 10:39:06.

Zobacz:
 Sesja Nr IV z dnia 29 stycznia 2015 r. .  Sesja Nr V z dnia 31 marca 2015 r. .  Sesja Nr VI z dnia 5 maja 2015 r. .  Sesja Nr VII z dnia 23 czerwca 2015 r. .  Sesja Nr VIII z dnia 25 sierpnia 2015 r. .  Sesja Nr IX z dnia 23 października 2015 r. .  Sesja Nr X z dnia 17 listopada 2015 r. .  Sesja Nr XI z dnia 15 grudnia 2015 r. .  Sesja Nr XII z dnia 29 grudnia 2015 r. . 
Data wprowadzenia: 2015-10-30 10:36:35
Data modyfikacji: 2015-10-30 10:39:06
Opublikowane przez: Robert Dzienniak