Zał Nr 1 - Brzeście

Zał Nr 2 - Bałków

Zał Nr 3 - Krasów

Zał Nr 4 - Chycza

Zał Nr 5 - Sulików

Zał Nr 6 - Bieganów

Zał Nr 7 - Kwilina

Zał Nr 8 - Kossów

Zał Nr 9 - Skociszewy

Zał Nr 10 - Dzierzgów

Zał Nr 11 - Radków

Zał Nr 12 - Ojsławice

Zał Nr 13 - Świerków

 Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 25 sierpnia 2015 r. ws. zatwierdzenia, współfinansowania i realizacji planów odnowy miejscowości: Brzeście, Bałków, Krasów, Chycza, Sulików, Bieganów, Kwilina, Kossów, Skociszewy, Dzierzgów, Radków, Ojsławice, Świerków na lata 2015-2022 przedłożonych przez Rady Sołeckie.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-09-04 10:59:31.
 Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 25 sierpnia 2015 r. ws. zmian Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-09-04 11:37:21.
 Uchwała Nr VIII/50/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 25 sierpnia 2015 roku ws. okreslenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Radków lub jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga bedzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-09-04 11:42:54.
 Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 25 sierpnia 2015 r. ws. Wieloletnie Prognozy finansowej Gminy Radków na lata 2015-2014.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-09-04 11:55:05 | Data modyfikacji: 2015-09-04 11:55:46.
 Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 25 sierpnia 2015 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-09-04 11:58:05.
 Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 25 sierpnia 2015 r. ws. zasiegnięcia od Komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-09-04 12:00:49.
 Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 25 sierpnia 2015 r. ws. uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-09-04 12:02:18.

Zobacz:
 Sesja Nr IV z dnia 29 stycznia 2015 r. .  Sesja Nr V z dnia 31 marca 2015 r. .  Sesja Nr VI z dnia 5 maja 2015 r. .  Sesja Nr VII z dnia 23 czerwca 2015 r. .  Sesja Nr VIII z dnia 25 sierpnia 2015 r. .  Sesja Nr IX z dnia 23 października 2015 r. .  Sesja Nr X z dnia 17 listopada 2015 r. .  Sesja Nr XI z dnia 15 grudnia 2015 r. .  Sesja Nr XII z dnia 29 grudnia 2015 r. . 
Data wprowadzenia: 2015-09-04 12:02:18
Opublikowane przez: Robert Dzienniak