Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 23 czerwca 2015 r. ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Radków za 2014 rok.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-07-01 11:20:10.
 Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 23 czerwca 2015 r. ws. udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-07-01 11:21:59.
 Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 23 czerwca 2015 r. ws. Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Radków na lata 2015-2024

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-07-01 11:27:22 | Data modyfikacji: 2015-07-01 11:28:41.
 Uchwała Nr VII/43/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 23 czerwca 2015 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-07-01 11:54:42.
 Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 23 czerwca 2015 r. ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-07-01 11:57:05.
 Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 23 czerwca 2015 r. ws. powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-07-01 11:58:29.

Załącznik graficzny do uchwały nr VII/46/2015

 Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 23 czerwca 2015 r. ws. zmiany Uchwały Nr XXXIII/191/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. o przystapieniu do sporzadzenia zmiany nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Radków.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-07-01 12:06:28.
 Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 23 czerwca 2015 r. ws. przeznaczenia do sprzedazy nieruchomości rolnych stanowiacej własność Gminy Radków.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-07-01 12:08:35.

Zobacz:
 Sesja Nr IV z dnia 29 stycznia 2015 r. .  Sesja Nr V z dnia 31 marca 2015 r. .  Sesja Nr VI z dnia 5 maja 2015 r. .  Sesja Nr VII z dnia 23 czerwca 2015 r. .  Sesja Nr VIII z dnia 25 sierpnia 2015 r. .  Sesja Nr IX z dnia 23 października 2015 r. .  Sesja Nr X z dnia 17 listopada 2015 r. .  Sesja Nr XI z dnia 15 grudnia 2015 r. .  Sesja Nr XII z dnia 29 grudnia 2015 r. . 
Data wprowadzenia: 2015-07-01 12:08:35
Opublikowane przez: Robert Dzienniak