Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 5 maja 2015 r. ws. ustalenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokosci wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-05-07 10:32:37.
 Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 5 maja 2015 r. ws. szczegółowego określenia wymagań, jakiepowinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-05-07 10:36:39 | Data modyfikacji: 2015-05-07 10:42:18.
 Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 5 maja 2015 r. ws. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radków.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-05-07 10:39:36 | Data modyfikacji: 2015-05-07 10:41:26.
 Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 5 maja 2015 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-05-07 11:07:17.
 Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 5 maja 2015 r. ws. ustalenia wysokości diety dla Radnych i Przewodniczącego Rady Gminy w Radkowie.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-05-07 11:09:04.

Zobacz:
 Sesja Nr IV z dnia 29 stycznia 2015 r. .  Sesja Nr V z dnia 31 marca 2015 r. .  Sesja Nr VI z dnia 5 maja 2015 r. .  Sesja Nr VII z dnia 23 czerwca 2015 r. .  Sesja Nr VIII z dnia 25 sierpnia 2015 r. .  Sesja Nr IX z dnia 23 października 2015 r. .  Sesja Nr X z dnia 17 listopada 2015 r. .  Sesja Nr XI z dnia 15 grudnia 2015 r. .  Sesja Nr XII z dnia 29 grudnia 2015 r. . 
Data wprowadzenia: 2015-05-07 11:09:04
Opublikowane przez: Robert Dzienniak