Uchwała Nr V/23/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 31 marca 2015 r. ws.udzielenia Parafii Wniebowzięcia NMP w Dzierzgowie dotacji z budżetu Gminy Radków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przeprowadzone w 2015 roku przy kościele pw Wniebowzięcia NMP w Dzierzgowie.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-04-14 11:59:10.
 Uchwała Nr V/24/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 31 marca 2015 r. ws. przystapienia Gminy Radków do Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Włoszczowskiej z siedziba we Włoszczowie.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-04-14 12:02:19.
 Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 31 marca 2015 r. ws. zmiany uchwały Nr XXXV/205/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2015 rok.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-04-14 12:09:29.
 Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 31 marca 2015 r. ws. nie wyrażenia zgody na wyodrebnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2016 rok.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-04-14 12:21:58.
 Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 31 marca 2015 r. ws. przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radków".

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-04-14 12:24:06.
 Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 31 marca 2015 r. ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Radków nieruchomości do zasobu gminy.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-04-14 12:39:16.
 Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 31 marca 2015 r. ws. zbycia nieruchomości zabudowanej z zachowaniem prawa pierwokupu.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-04-14 12:41:54.
 Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 31 marca 2015 r. ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2015-2024.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-04-14 12:43:56 | Data modyfikacji: 2015-04-14 12:44:50.
 Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 31 marca 2015 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-04-14 12:51:17.
 Uchwała Nr V/32/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 31 marca 2015 r. ws. zaciagnięcia długoterminowego kredytu

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-04-14 12:52:35.
 Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 31 marca 2015 r. ws. zmiany Uchwały Nr XXXIII/191/2014 Rady Gminy Radków z dnia 28 sierpnia 2014 r. o przystapieniu do sporządzenia zmiany nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Radków obejmującego korekte jego części tekstowej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-04-14 12:55:22.
 Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 31 marca 2015 r. ws. przystapienia Gminy Radków do Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-04-14 13:00:55.

Zobacz:
 Sesja Nr IV z dnia 29 stycznia 2015 r. .  Sesja Nr V z dnia 31 marca 2015 r. .  Sesja Nr VI z dnia 5 maja 2015 r. .  Sesja Nr VII z dnia 23 czerwca 2015 r. .  Sesja Nr VIII z dnia 25 sierpnia 2015 r. .  Sesja Nr IX z dnia 23 października 2015 r. .  Sesja Nr X z dnia 17 listopada 2015 r. .  Sesja Nr XI z dnia 15 grudnia 2015 r. .  Sesja Nr XII z dnia 29 grudnia 2015 r. . 
Data wprowadzenia: 2015-04-14 13:00:55
Opublikowane przez: Robert Dzienniak