KARTA INFORMACYJNA NR SO-01
 Zameldowanie/wymeldowanie na pobyt stały

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-05-13 09:18:54 | Data modyfikacji: 2017-04-21 09:14:31.
KARTA INFORMACYJNA NR SO-02
 Zameldowanie/wymeldowanie na pobyt czasowy

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-05-13 09:20:06 | Data modyfikacji: 2017-04-21 09:18:05.
KARTA INFORMACYJNA NR SO-03
 Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej na pobyt stały/wymeldowanie/uchylenie zameldowania)

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-05-13 09:21:44 | Data modyfikacji: 2017-04-21 09:22:04.
KARTA INFORMACYJNA NR OR-04
 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy(ponad 3 miesiące)

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-05-13 09:24:43 | Data modyfikacji: 2017-04-21 09:24:03.
KARTA INFORMACYJNA NR SO-05
 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-05-13 09:27:40 | Data modyfikacji: 2017-04-21 09:25:23.
KARTA INFORMACYJNA NR SO-06

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

 Wydawanie dowodów osobistych (nowy, wymiana, utrata)

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-05-13 09:29:14 | Data modyfikacji: 2017-04-21 09:27:18.

Zobacz:
 Referat Organizacyjny .  Referat Finansowo- Budżetowy .  Referat Spraw Obywatelskich .  Urząd Stanu Cywilnego .  Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska . 
Data wprowadzenia: 2014-05-13 09:29:14
Data modyfikacji: 2017-04-21 09:27:18
Opublikowane przez: Robert Dzienniak