Zarządzenie Nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r. ws. zatwierdzenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-02-06 09:16:42.
 Zarządzenie Nr 2/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r. ws. zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Urzędzie Gminy w Radkowie.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-02-06 09:18:47.
 Zarządzenie Nr 3/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r. ws. zasad zwrotu kosztów zakupu okuarów korygujących wzrok w Urzędzie Gminy w Radkowie.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-02-06 09:21:59.
 Zarządzenie Nr 4/2015 z dnia 7 stycznia 2015 r. ws. wyznaczenia Gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych celem właściwej realizacji Ofólnopolskiego badania osób bezdomnych zgodnie z wytycznymi Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-02-06 09:27:25.
 Zarządzenie Nr 5/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. ws. upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie oraz pracownika socjalnego do prowadzenia postepowań w sprawach dotyczących przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-02-06 09:30:51.
 Zarządzenie Nr 6/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. ws. sprzedaży samochodu pożarniczego Star 266 stanowiącego własność Gminy Radków.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-02-06 09:50:06 | Data modyfikacji: 2015-02-06 09:51:11.
 Zarządzenie Nr 7/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-02-06 10:03:16.
 Zarządzenie Nr 8/2015 z dnia 5 marca 2015 r. ws. zapewnienia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podanie wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-03-05 15:16:11.
 Zarządzenie Nr 9/2015 z dnia 9 marca 2015 r. ws. powołania grupy kontrolnej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-03-10 08:10:49.
 Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 24 marca 2015 r. ws. powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-04-20 12:34:38.
 Zarządzenie Nr 12/2015 z dnia 12 kwietnia 2015 r. ws. upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-04-20 12:37:54.
 Zarządzenie Nr 13/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. ws. wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w Gminie Radków.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-04-20 12:43:17 | Data modyfikacji: 2015-05-07 09:27:00.
 Zarządzenie Nr 14/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r. ws. powołania obwodowych komisji wyborczych.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-04-20 12:46:18.
 Zarządzenie Nr 15/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. ws. powołania kordynatora gminnego do obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-05-07 09:16:04.
 Zarządzenie Nr 16/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. ws. powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-05-07 09:18:25.
 Zarządzenie Nr 17/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-05-07 09:20:10.
 Zarządzenie Nr 18/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-05-07 09:21:00.
 Zarządzenie Nr 19/2015 z dnia 7 maja 2015 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-05-07 11:11:45.
 Zarządzenie Nr 20/2015 z dnia 7 maja 2015 r. ws. powołania komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-05-12 09:03:48 | Data modyfikacji: 2015-05-22 09:26:53.
 Zarządzenie Nr 21/2015 z dnia 7 maja 2015 r. ws. powołania komisji ds. zniszczenia niewykorzystanych oraz anulowanych druków ścisłego zarachowania-formularzy dowodowych.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-05-12 09:07:14 | Data modyfikacji: 2015-05-12 09:07:44.
 Zarządzenie Nr 22/2015 z dnia 7 maja 2015 r. ws. zatwierdzenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-05-14 08:46:49 | Data modyfikacji: 2015-05-14 08:47:57.
 Zarządzenie Nr 23/2015 z dnia 7 maja 2015 r. ws. powołania komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-05-14 08:49:23.
 Zarządzenie Nr 24/2015 z dnia 7 maja 2015 r. ws. określenie czynszu dzierzawnego za stojaki na worki i pojemniki przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-05-25 14:21:49.
 Zarządzenie Nr 25/2015 z dnia 22 maja 2015 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-06-15 15:21:59.
 Zarządzenie Nr 26/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. ws. określenia terminu wypłaty diet dla Radnych i Przewodniczącego Rady Gminy w Radkowie.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-06-15 15:30:44.
 Zarządzenie Nr 27/2015 z dnia 2 czerwca 2015 r. ws. powołania Komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-06-15 15:32:05.
 Zarządzenie Nr 28/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r. ws. powołania komisji odbiorczej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-07-13 11:06:55.
 Zarządzenie Nr 29/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r. ws. powołania komisji konkursowej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-06-26 09:21:55.
 Zarządzenie Nr 30/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. ws. zapewnienia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń związanych z przeprowadzeniem referendum i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej oraz podanie wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-06-26 09:23:21.
 Zarządzenie Nr 31/2015 z dnia 9 lipca 2015 r. ws. upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-07-10 11:21:04.
 Zarządzenie Nr 32/2015 z dnia 13 lipca 2015 r. ws.zmiany Zarządzenia Nr 1/2004 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 4 marca 2004 r w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Radkowie.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-07-13 11:11:06.
 Zarządzenie Nr 33/2015 z dnia 28 lipca 2015 r. ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-07-28 12:05:45.
 Zarządzenie Nr 34/2015 z dnia 28 lipca 2015 r. ws. planu kontroli zarzadczej na II półrocze 2015 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-07-28 12:06:54 | Data modyfikacji: 2015-07-29 08:38:53.
 Zarządzenie Nr 35/2015 z dnia 28 lipca 2015 r. ws. ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. ,,Wyprawka szkolna’’.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-07-28 13:11:36 | Data modyfikacji: 2015-07-28 13:12:39.
  Zarządzenie Nr 36/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r. ws. powołania operatorów informatycznej obsługi komisji do spraw referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-08-06 13:44:48.
 Zarządzenie Nr 37/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r. ws.wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-08-06 13:49:26 | Data modyfikacji: 2015-08-12 10:47:32.
 Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 6 sierpnia 2015 r. ws. zasad ustalania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-08-17 15:06:26.
 Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 14 sierpnia 2015 r ws. powołania obwodowych komisji do spraw referendum.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-08-17 15:10:44.
 Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy w Radkowie Z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie: ustalenia odpłatności za miejsce na cmentarzu komunalnym w Kossowie.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-08-17 15:11:40.
 Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 14 sierpnia 20 15r. w sprawie: ustalenia odpłatności za wykopanie i zasypanie grobu na cmentarzu komunalnym w Kossowie.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-08-17 15:13:08.
 Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 17 sierpnia 2015 r ws. wprowadzenia regulaminu pracy w Urzędzie Gminy w Radkowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-09-04 12:22:31.
 

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-09-04 12:23:39 | Data modyfikacji: 2015-09-07 09:13:37.
 Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 2 września 2015 r ws. powołania gminnej Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na obszarach dotknietych klęskami zywiołowymi na terenie Gminy Radków w roku 2015.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-09-04 12:29:37.
 Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 16 wrzesnia 2015 r ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-09-22 12:08:31.
 Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 17 września 2015 r ws. wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-09-22 12:12:17.
 Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 28 września 2015 r ws. powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz gminnego koordynatora obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-10-02 09:12:51.
 Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 28 września 2015 r ws. powalania komisji odbiorczej oceniającej stanu technicznego lokalu mieszkalnego w budynku poszkolnym w Kossowie.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-10-02 09:15:14.
 Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 30 września 2015 r ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-10-08 11:26:47.
 Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 7 października 2015 r ws. powołania obwodowych komisji wyborczych.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-10-08 11:29:59.
 Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 13 października 2015 r ws. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-10-14 11:26:09.
 Zarządzenie Nr 51 A/2015 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 8 października 2015 r ws. powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-10-30 09:50:06.
 Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 15 października 2015 r ws. zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Radkowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-11-02 15:14:49.
 Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 2 listopada 2015 r ws. powołania komisji odbiorczej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-11-24 14:48:17.
 

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-11-24 14:51:14 | Data modyfikacji: 2015-11-26 13:37:17.
 Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 6 listopada 2015 r ws. dokonania zmian w budzecie gminy w 2015 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-11-24 14:58:06.
 Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 12 listopada 2015 r ws. przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2016-2024.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-11-24 15:02:20 | Data modyfikacji: 2015-11-24 15:03:06.
 Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 12 listopada 2015 r ws. przyjęcia projektu budżetu Gminy Radków na 2016 rok

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-11-24 15:06:23 | Data modyfikacji: 2015-11-24 15:14:43.
 Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 18 listopada 2015 r ws. powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentów i materiałów niejawnych wytworzonych w Referacie Spraw Obywatelskich oraz otrzymanych z innych jednostek organizacyjnych.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-11-26 13:42:15.
 Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 19 listopada 2015 r ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2015-11-26 13:45:28.
 Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 1 grudnia 2015 r ws. powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania oraz rzeczowych środków majątkowych.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2016-01-12 11:41:33.
Data wprowadzenia: 2016-01-12 11:41:33
Opublikowane przez: Robert Dzienniak