POZIOMY OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ RADKÓW


Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:


1) 2012 rok – 11,00 %
2) 2013 rok – 16,60 %
3) 2014 rok – 27,71 %
4) 2015 rok – 60,28%
5) 2016 rok - 38,02%
60 2017 rok - 39,48 %


Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:


1) 2012 rok – 15,23%
2) 2013 rok – 14,08 %
3) 2014 rok – 39,54 %
4) 2015 rok – 31,46 %
5) 2016 rok - odpady biodegradowalne nie zostały przekazane do składowania
6) 2017 rok - 1,17 %


Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

W latach 2013-2016  z terenu Gminy Radków nie odbierano odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

w latach :

1) 2017 rok - 100%


Wymagane poziomy zostały osiągnięte.

 

POZIOMY OSIĄGNIĘTE PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH


Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:


1) 2014 rok – 4%
2) 2015 rok – 117,00%
3) 2016 rok - 36,64% i 47,11%

4) 2017 rok:
- MPGO Sp. z o. o Kraków - 22,26 %
- TAMAX Sędziszów - 67,26 %


Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:


1) 2014 rok – 1,98%
2) 2015 rok – 1,57 %
3) 2016 rok - odpady biodegradowalne nie zostały przekazane do składowania

4) 2017 rok:
- MPGO Sp. z o. o Kraków - 0 %
- TAMAX Sędziszów - 1,26 %


Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

W latach 2013-2017 z terenu Gminy Radków nie odbierano odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

 

 

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-06-24 14:40:55 | Data modyfikacji: 2018-06-25 14:14:38.
Data wprowadzenia: 2014-06-24 14:40:55
Data modyfikacji: 2018-06-25 14:14:38
Opublikowane przez: Robert Dzienniak