Poziom recyklingu

POZIOMY OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ RADKÓW


Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:


1) 2012 rok – 11,00 %
2) 2013 rok – 16,60 %
3) 2014 rok – 27,71 %
4) 2015 rok – 60,28%
5) 2016 rok - 38,02%


Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:


1) 2012 rok – 15,23%
2) 2013 rok – 14,08 %
3) 2014 rok – 39,54 %
4) 2015 rok – 31,46 %
5) 2016 rok - odpady biodegradowalne nie zostały przekazane do składowania


Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: z terenu Gminy Radków nie odbierano odpadów budowlanych
i rozbiórkowych.


Wymagane poziomy zostały osiągnięte.

 

POZIOMY OSIĄGNIĘTE PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH


Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:


1) 2014 rok – 4%
2) 2015 rok – 117,00%
3) 2016 rok - 36,64% i 47,11%


Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:


1) 2014 rok – 1,98%
2) 2015 rok – 1,57 %
3) 2016 rok - odpady biodegradowalne nie zostały przekazane do składowania


Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: oz nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Radków nie odbierano odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

 

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2014-06-24 14:40:55 | Data modyfikacji: 2017-07-05 12:12:21.
Data wprowadzenia: 2014-06-24 14:40:55
Data modyfikacji: 2017-07-05 12:12:21
Opublikowane przez: Robert Dzienniak