Zobacz:
 Przetarg Nr 1/2014 Zakup energii elektrycznej: 1. na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Radków, 2. obiektów Gminy Radków. .  Przetarg Nr 2/2014 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Radków-Stawy oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radków" .  Przetarg Nr 3/2014 "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 151 000 zł" .  Przetarg Nr 4/2014 poniżej 30 000 euro na dostawą sukcesywną kruszywa drogowego na drogi gminne Gminy Radków wraz z rozplanowaniem w 2014 r. .  Przetarg Nr 5/2014 Przebudowa dróg powiatowych w gminie Radków powodująca poprawę bezpieczeństwa i dostępności na odcinkach dróg Radków - Chlewice oraz Radków - Dzierzgów .  Przetarg Nr 6/2014 Dostawa jednego fabrycznie nwego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do ratownictwa ekologicznego. .  Przetarg Nr 7/2014 poniżej 30 000 euro „Rozbudowa infrastruktury publicznej i rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Chycza, Bieganów, Dzierzgów”  .  Przetarg Nr 8/2014 Dostawa jednego fabrycznie nwego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do ratownictwa ekologicznego. .  Przetarg Nr 9/2014 poniżej 30 000 euro "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kossów - Kossów Kolonia" .  Zapytanie ofertowe Urzędu Gminy Radków z dnia 20.10.2014  .  Przetarg Nr 10/2014 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Radków . 
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez: