Uchwała Nr 2014/2012 II Skaładu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2012 roku w spr. opimii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Radków na 2013 roku

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2012-12-19 09:33:08 | Data modyfikacji: 2012-12-19 09:46:11.
 Uchwała Nr 2015/2012 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2012 r w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy w Radkowie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2024

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2012-12-19 09:44:39 | Data modyfikacji: 2012-12-19 09:46:20.
 Uchwała Nr 2016/2012 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2012r w sprawie mozliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Radków na 2013 ropk.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2012-12-19 09:45:35 | Data modyfikacji: 2012-12-19 09:53:32.
 Uchwała Nr 2126/2013 II Skaładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w spr. opinii o możliwości spłaty kredytu i pozyczki na wyprzedzające finansowanie.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2013-08-12 11:42:22.


 Uchwała Nr 2093/2013 II Skaładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 kwietnia 2013 roku ws. opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Radków za 2012 rok

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2013-08-21 13:11:46 | Data modyfikacji: 2013-08-27 09:23:02.
 Uchwała Nr 2016/2012 II Skaładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w spr. opinii o możliwości sfinansowania deficytu.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2013-08-27 09:21:05.
 Uchwała Nr 2128/2013 II Skaładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w spr. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radków za I półrocze 2013 roku

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2013-09-11 13:04:02.
 Uchwała Nr 2149/2013 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2013-11-13 12:06:09.

Zobacz:
 I kwartał .  II kwartał .  III kwartał .  Sprawozdania roczne . 
Data wprowadzenia: 2013-11-13 12:06:09
Opublikowane przez: Robert Dzienniak