Nr 1/2011 zmieniające Zarządzenie Nr 41/2010 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 6 grudnia 2010 r ws. utworzenia Gminnego Biura Spisowego

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-01-17 12:26:16.
 Nr 2/2011 ws. ustalenia odpłatności za wykonanie i zasypanie grobu na cmentarzu komunalnym w Kossowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-05-30 10:58:06 | Data modyfikacji: 2011-05-30 10:59:40.
 Nr 3/2011 ws. ustalenia odpłatności za miejsce na cmentarzu komunalnym w Kossowie.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-05-30 11:01:17.
 Nr 4/2011 ws. powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-05-30 11:05:26.
 Nr 5/2011 ws. przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Radków

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-05-30 11:10:56.
 Nr 6/2011 ws. planu kontroli zarządczej na 2011 rok

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-05-30 11:14:51.
 Nr 7/2011 ws. powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-05-30 11:16:55.
 Nr 8/2011 ws. przyznania dodatku spisowego

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-05-30 11:19:30.
 Nr 9/2011 ws. wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-05-30 11:27:11.
 Nr 10/2011 ws. upoważnienia do podejmowania działań wobec dłuzników alimentacyjnych oraz przekazywania informacji do biura informacji gospodarczych w zakresie wynikającym z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-05-30 11:30:58.
 Nr 11/2011 ws. zmiany regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-05-30 11:44:45.
 Nr Z-12/2011 ws. aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania Urzędu gminy Radków w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-05-30 11:50:14 | Data modyfikacji: 2011-05-30 11:51:05.
 Nr 13/2011 ws. powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-05-30 11:52:30.
 Nr 14/2011 ws. powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-05-30 11:56:44.
 Nr 15/2011 ws. powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-05-30 12:08:40.
 Nr 16/2011 ws. powołania Koordynatora CAF oraz osoby wspierającej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-05-30 12:12:41.
 Nr 17/2011 ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promocji gminy Radków

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-06-01 12:01:24 | Data modyfikacji: 2011-06-06 08:12:26.
 Nr 18/2011 ws. dokonania zmian w budżecie gminy

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-05-30 12:24:31.
 Nr 19/2011 ws. stawek czynszu za 1 m2 powierzchni w lokalach wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy, w lokalach uzytkowych oraz od gruntów.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-05-30 12:28:11.
 Nr 20/2011 ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-06-01 09:49:32 | Data modyfikacji: 2011-06-06 08:23:39.
 Nr 21/2011 ws. powolania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przemocy w Rodzinie.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-11-28 13:02:03.
 Nr 22/2011 ws. powołania Zespołu Samooceny

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-11-28 13:06:20.
 Nr 23/2011 ws. Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Radkowie.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-11-28 13:07:58.
 Nr 24/2011 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2011 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-11-28 13:13:17.
 Nr 25/2011 ws. ustalenia regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego w Radkowie.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-11-28 13:14:47.
 Nr 26/2011 ws. powolania komisji odbiorczej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-11-28 13:15:57.
 Nr 27/2011 ws. powołania komisji egzaminacyjnej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-11-28 13:17:45.
 Nr 28/2011 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2011 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-11-28 13:21:08 | Data modyfikacji: 2011-11-28 13:22:05.
 Nr 29/2011 ws. powolania komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-11-28 13:23:01.
 Nr 30/2011 ws. powolania komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-11-28 13:26:02.
 Nr 31/2011 ws. powołania komisji odbiorczej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-11-28 13:26:55.
 Nr 32/2011 ws. powołania komisji odbiorczej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-11-28 13:28:12.
 Nr 33/2011 ws. wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-11-28 13:29:21.
 Nr 34/2011 ws. powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Zespołu d/s Oświaty w Radkowie.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-11-28 14:30:58.
 Nr 35/2011 ws. powołania grupy kontrolnej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-11-28 14:32:36.
 Nr 36/2011 ws. upoważnienia pracownika urzędu do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-11-28 14:34:34.
 Nr 37/2011 ws. ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-11-28 14:38:41.
 Nr 38/2011 ws. ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej onwodowych komisji wyborczych.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-11-28 14:42:52.
 Nr 39/2011 ws. upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do doręczania pakietów wyborczych.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-11-28 14:44:16.
 Nr 40/2011 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2011 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-11-28 14:45:40.
 Nr 41/2011 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 19 września 2011r. ws. powołania obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-09-21 09:47:45.
 Nr 42/2011 ws. powołania komisji odbiorczej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-11-28 14:46:48.
 Nr 43/2011 ws. powołania komisji odbiorczej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-11-28 14:48:13.
 Nr 44/2011 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2011 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-11-28 14:51:15.
 Nr 46/2011 ws. powolania komisji odbiorczej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-11-28 14:52:04.
 Nr 47/2011 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2011 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-11-28 14:54:15.
 Nr 48/2011 ws. przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na 2012 rok.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-11-28 14:56:01.
 Nr 49/2011 ws. przyjęcia projektu budżetu Gminy Radków na 2012 rok.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-11-28 14:58:10.
 Nr 50/2011 ws. powołania Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Radkowie.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-11-28 15:08:40.
 Nr 51/2011 ws. powolania komisji odbiorczej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-11-28 15:09:18.
 Nr 52/2011 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2011 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Wójt Gminy Radków | Data wprowadzenia: 2011-11-28 15:10:15.
 Nr 53/2011 ws. dokonania zmian w budżecie gminy w 2011 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2013-04-24 08:31:10.
 Nr 54/2011 ws. powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania oraz rzeczowych środków majątkowych.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2013-04-24 08:32:53.
 Nr 55/2011 ws. wypłaty ryczałtów dla kierowców samochodów pożarniczych w poszczególnych jednostkach OSP oraz przyznania ryczałtu dla Komendanta Oddziału Gminnego ZOSP RP w Radkowie.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2013-04-24 08:36:04.
 Nr 56/2011 ws. ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego, użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Radków do zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu jednostek.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Data wprowadzenia: 2013-04-24 08:41:21.
Data wprowadzenia: 2013-04-24 08:41:21
Opublikowane przez: Robert Dzienniak