Uchwała nr XXXIII/171/2010 ws.dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-11-18 11:31:28.
 Uchwała nr XXXIII/172/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-11-18 11:34:29.
 Uchwała nr XXXIII/173/2010 ws.określenia zakresu i formy informacji za I półrocze o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-11-18 11:36:53.
 Uchwała nr XXXIII/174/2010 ws.ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2011 rok.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-11-18 11:38:22.
 Uchwała nr XXXIII/175/2010 ws.ustalenia sredniej ceny drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na 2011 rok.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-11-18 11:39:46.
 Uchwała nr XXXIII/176/2010 ws.uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-11-18 11:41:36.
 Uchwała nr XXXIII/177/2010 ws.ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Radków w ramach inicjatywy lokalnej.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-11-18 11:44:27.
 Uchwała nr XXXIII/178/2010 ws.wyrażenia zgody na zakup nieruchomości.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-11-18 11:46:29.
 Uchwała nr XXXIII/179/2010 ws.ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę i zasad zwrotu wydatków poniesionych na usługi pogrzebowe.p

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-11-18 11:47:49.

Zobacz:
 Sesja nr XXVI z dnia 2010-01-26 .  Sesja nr XXVII z dnia 2010-03-09 .  Sesja nr XXVIII z dnia 2010-04-27 .  Sesja nr XXIX z dnia 2010-06-29 .  Sesja nr XXX z dnia 2010-08-31 .  Sesja nr XXXIz dnia 2010-09-28 .  Sesja nr XXXII z dnia 2010-10-19 .  Sesja nr XXXIII z dnia 2010-11-09 .  Sesja nr I z dnia 2010-12-01 .  Sesja nr II z dnia 2010-12-06 .  Sesja nr III z dnia 2010-12-28 . 
Data wprowadzenia: 2010-11-18 11:47:49
Autor: Rada Gminy
Opublikowane przez: Robert Dzienniak