Uchwała nr XXXI/165/2010 zmieniająca uchwałę nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia, współfinansowania i realizacji Planu Odnowy Miejscowości Brzeście na lata 2010 - 2015 przedłożonego przez Radę Sołecką w Brześciu

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-11-03 11:30:49 | Data modyfikacji: 2010-11-03 11:35:56.
 Uchwała nr XXXII/166/2010 ws.dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-11-03 11:37:52.
 Uchwała nr XXXII/167/2010 ws.określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-11-03 12:42:18.
 Uchwała nr XXXII/168/2010 ws.określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2011 rok.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-11-03 12:44:11.
 Uchwała nr XXXII/169/2010 ws.trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-11-03 12:46:06.
 Uchwała nr XXXII/1702010 ws.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radków

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-11-03 12:54:35.

Zobacz:
 Sesja nr XXVI z dnia 2010-01-26 .  Sesja nr XXVII z dnia 2010-03-09 .  Sesja nr XXVIII z dnia 2010-04-27 .  Sesja nr XXIX z dnia 2010-06-29 .  Sesja nr XXX z dnia 2010-08-31 .  Sesja nr XXXIz dnia 2010-09-28 .  Sesja nr XXXII z dnia 2010-10-19 .  Sesja nr XXXIII z dnia 2010-11-09 .  Sesja nr I z dnia 2010-12-01 .  Sesja nr II z dnia 2010-12-06 .  Sesja nr III z dnia 2010-12-28 . 
Data wprowadzenia: 2010-11-03 12:54:35
Autor: Rada Gminy
Opublikowane przez: Robert Dzienniak