Uchwała nr XXXI/161/2010 ws.zabezpieczenia środków finansowych i udzielenie pomocy finansowej na wykonanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0237T odc. Dzierzgów-Radków" realizowanego w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-11-03 10:54:16.
 Uchwała nr XXXI/162/2010 ws.dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r.

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-11-03 11:03:24.
 Uchwała nr XXXI/163/2010 ws.uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-11-03 11:08:07.
 Uchwała nr XXXI/164/2010 ws.zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. "Przebudowa dróg gminnych Nr 002984T, Nr 003009T, Nr 002986T w Brześciu na działkach 42, 43, 102, 111, 138"

Opublikowane przez: Robert Dzienniak | Autor: Rada Gminy | Data wprowadzenia: 2010-11-03 11:10:21.

Zobacz:
 Sesja nr XXVI z dnia 2010-01-26 .  Sesja nr XXVII z dnia 2010-03-09 .  Sesja nr XXVIII z dnia 2010-04-27 .  Sesja nr XXIX z dnia 2010-06-29 .  Sesja nr XXX z dnia 2010-08-31 .  Sesja nr XXXIz dnia 2010-09-28 .  Sesja nr XXXII z dnia 2010-10-19 .  Sesja nr XXXIII z dnia 2010-11-09 .  Sesja nr I z dnia 2010-12-01 .  Sesja nr II z dnia 2010-12-06 .  Sesja nr III z dnia 2010-12-28 . 
Data wprowadzenia: 2010-11-03 11:10:21
Autor: Rada Gminy
ObowižEzuje od: 2010-09-28
Opublikowane przez: Robert Dzienniak